Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning kontaktar du din hälsocentral. Genom samverkan med dig eller dina närstående, tex genom att du bidrar med foton eller uppgifter om din bostad, kan många hjälpmedel förskrivas av hälsocentralens arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Om de bedömer att ett hembesök är nödvändigt för förskrivning kommer du att hänvisas till kommunen.

För barn till och med 17 års ålder, samt för asylsökande, ansvarar hälsocentralen för hjälpmedel även om hembesök behövs.

Du som redan har en pågående vårdkontakt med en av kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter (sjukgymnaster) tar kontakt med dem.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du når kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster via kundtjänst, dagtid måndag - fredag, på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Förskrivning av hjälpmedel

Vilka hjälpmedel som kan förskrivas, och kriterier för förskrivning, styrs av regler och upphandlingar i Västerbotten. De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast får man oftast låna gratis. För vissa hjälpmedel behöver du betala en engångsavgift, s.k. egenavgift:

  • tyngdtäcke: 400 kr
  • kryckkäpp: 100 kr
  • rollator nr 2, t.ex. om du har en för utebruk och senare behöver en för innebruk: 300 kr.
  • för el-driven rullstol för utomhusbruk gäller en årlig avgift: 500 kr

Tänk på att: Hjälpmedel som enbart ska användas i fritidsaktiviteter inte kan förskrivas som ett personligt hjälpmedel. Till fritidsaktiviteter räknas bland annat fritidshus, trädgårdsarbete, utflykter, musik, sport och motion. För att vistas i fritidshus på ett säkert sätt behöver du därför ta med dina hjälpmedel hemifrån eller lösa det på annat sätt.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver hjälpmedlet ska det lämnas tillbaka till Hjälpmedel Västerbotten. Tänk på att det ska vara rengjort när det återlämnas.

Telefon: 090-785 93 65

Hjälpmedel Västerbotten i Skellefteå finns på Skellefteå lasarett, Lasarettsvägen 29 i Skellefteå.
Besökstider: måndag‒fredag 10‒12, 13‒15

Karta Länk till annan webbplats.

Information om Hjälpmedel Västerbotten och Skellefteå Länk till annan webbplats.

Information om Hjälpmedel (1177 Vårdguiden) Länk till annan webbplats.

Information om Egenansvarsprodukter

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se