Hemsjukvård

Du som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt eget hem.

För att få ta del av hemsjukvård krävs att du eller någon i din närhet, tillsammans med din hälsocentral kontaktar kommunens hemvårdsteam för att göra en vårdplanering.

När du skrivs in i hemsjukvården blir hemvårdssjuksköterskan din fasta vårdkontakt.

Kommunens hemvårdsteam består av hemvårdssjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. De har ett nära samarbete med hemtjänsten i ditt område.

Avgiften för ett besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal är 200 kronor. Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor. Avgiften räknas ihop med avgift för hemtjänst och maxtaxa gäller. Du får betala en avgift på 200 kronor om du inte är hemma vid ett planerat hembesök, den avgiften ingår inte i maxtaxan.

De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast får du oftast låna gratis. Vissa hjälpmedel har en självkostnadsavgift.

Kommunens hemvårdsteam består av hemvårdssjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast som svarar för hälso- och sjukvården i det område där du bor. Hemvårdsteamet har ett nära samarbete med hemtjänsten i samma område.

Hemvårdssjuksköterska

Hemvårdssjuksköterskan svarar för att ge dig vård samt bedöma och planera din egenvård. En viktig uppgift är att tillsammans med dig arbeta förebyggande och rehabiliterande så att du får en så god hälsa som möjligt. Som patient ska du i så hög grad som möjligt få hälso- och sjukvård av den sjuksköterska som är din fasta vårdkontakt.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med personens förmåga att utföra, eller vara delaktig i, meningsfulla aktiviteter, att man får en fungerande vardag trots sin funktionsnedsättning. Det kan t.ex. handla om att kunna klä sig, förflytta sig eller sköta sina vardagliga sysslor i hemmet. Man utreder vilka faktorer som påverkar - i omgivningen, hos personen (kroppsfunktioner, vilja, vanor mm) och i aktiviteten.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan t.ex. vara:

  • Rådgivning och stöd kring att hantera sin vardag, tex dagsplanering och organisering av hemmiljön
  • Träning i att utföra det som är svårt, på vanligt sätt eller genom att anpassa hur man gör.
  • Förskrivning av hjälpmedel eller förändringar i hemmiljön

Fysioterapeut / Sjukgymnast

Fysioterapeuter arbetar med rörelseförmåga, rörelsebeteende och hur det påverkar hälsan. Man utreder vilka bakomliggande kroppsfunktioner som är ett hinder för detta, t.ex. ledrörlighet, muskeltonus, stå- eller sittbalans, gångförmåga, smärta eller aktivitetsnivå.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan t.ex. vara individuellt utformande träningsprogram för att bibehålla/förbättra förmågor.

Fysioterapeuter förskriver t.ex. stå- eller gånghjälpmedel, andra förflyttningshjälpmedel eller träningshjälpmedel. De samarbetar med arbetsterapeut kring exempelvis sittande.

Här finns adresserna till våra respektive hemvårdsteam i Skellefteå kommun.

Hemvårdssköterska Boliden-Jörn
Skogbacken Boliden
Ringen 72-74
936 31 Boliden

Hemvårdssköterska Erikslid-Klintforsen
Annagården
Annastigen 49
931 70 Skellefteå

Hemvårdssköterska Centrum
Oden
Skeppargatan 16
931 30 Skellefteå

Hemvårdssköterska Ursviken/Trivseln
Trivseln
Skyttevägen 13
932 36 Ursviken

Hemvårdssköterska Bureå/Lövånger
Buregården
Nygatan 1
932 51 Bureå

Hemvårdssköterska Byske
Norrgårda
Ringvägen 8
930 47 Byske

Hemvårdssköterska Kåge
Hedvigsgården
Nygatan 9
934 31 Kåge

Hemvårdssköterska Morö backe
Höjden
Morö backe torg 14
931 50 Skellefteå

Hemvårdssköterska Anderstorp med byar
Anderstorg 14
931 57 Skellefteå

Hemvårdssköterska Burträsk
Burträskgårdarna
Björnåkersgatan 16
937 31 Burträsk

Kontakta hemvårdsteamet

Dagtid når du din hemvårdssjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast genom att ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Kvällar och helger kan du nå en sjuksköterska via det telefonnummer du fått av din hemvårdssjuksköterska.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: