Trygghetskamera är ett alternativ eller komplement till dig som beviljats tillsyn nattetid. Trygghetskamera är ett kostnadsfritt alternativ till fysiska besök.

Trygghetskamera kan vara ett bra alternativ för dig som:

  • är lättväckt
  • inte vill ha personliga besök
  • känner dig obekväm med att ha främmande människor i ditt hem

Trygghetskameran kan bidra till ökad självständighet och valfrihet för att kunna leva livet bäst möjligt.

Ansök om trygghetskamera

Du ansöker om trygghetskamera hos en biståndshandläggare genom att ringa kundtjänst på telefonnummer 0910 - 73 50 00. Tryck ett för att komma till vård och omsorg.

Så här fungerar tillsynen med trygghetskamera

Tillsynen görs av särskilt utbildad personal inom vård och omsorg. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan utföra tillsynen.

Trygghetskameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial, det är endast en ögonblicksbild vid tillsynen. Tillsyn sker endast vid överenskomna tillfällen. Kameran ”ser” även i mörker.

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis om du har ramlat vid sängen, kommer vård och omsorg personal att hjälpa dig så fort som möjlighet, larm prioriteras utifrån orsak/händelse.

Är du inte synlig via kameran under tillsynstillfället görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte är synlig kontaktas personal som åker hem till dig, om vi inte tillsammans med dig kommit överens om något annat.

Om det skulle uppstå problem med trygghetskameran gör vård och omsorgs personal ett hembesök, förutsatt att detta är överenskommet med dig.

Placering av trygghetskameran

Om du vill ha tillsyn via trygghetskamera ansvarar Skellefteå kommun för att montera upp en trygghetskamera hemma hos dig, vanligtvis i ditt sovrum. För att trygghetskameran ska fungera behöver den vara ansluten till ett eluttag och till internet. Skellefteå kommun ordnar och bekostar internetuppkoppling till trygghetskameran, där det är tekniskt möjligt.

Kameran placeras på en gardinstång eller annan hög fästpunkt. Detta är viktigt för att äldreomsorgens personal som gör tillsynen ska få en så bra överblick som möjligt. Estetiken i ditt hem är viktig när kameran monteras.

Något du undrar över?

Läs gärna frågor och svar här nedan. Annars är du välkommen att kontakta oss via Skellefteå kommuns kundtjänst. Ring 0910–73 50 00, tryck 1 för omsorg och stöd.

Arbetar du inom kommun och landsting och vill ta del av utredningsmaterialet kring tjänsten tillsyn nattetid med trygghetskamera? Det finns under ”Trygghetskamera” på Sveriges kommuner och landstings samverkansportal Dela Digitalt.

Frågor och svar

Frågor och svar

Ingen extra kostnad debiteras för trygghetskameran.

Tillsyn med trygghetskamera ska endast utföras i enlighet med det biståndsbeslut du har. Vem som gjort tillsynen och vilken tid syns i dataloggen.

Nej, trygghetskameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det är endast en ögonblicksbild vid överenskomna tidpunkter. Det enda som sparas är loggfiler på vem som gjort tillsynerna och vid vilken tidpunkt

Det finns säkerställande rutiner för åtgärd och hantering om det skulle uppstå något fel på kameran, eller om det skulle ske ett avbrott.

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis att du har ramlat vid sängen, kommer äldreomsorgens personal inom 45 minuter, precis som vid ett trygghetslarm. Om du inte är synlig i bild under tillsynstillfället, exempelvis inte ligger i sängen, görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Därefter kontaktas personalen som åker hem till dig om det är överenskommet.

Tillsynen görs efter överenskommelse med dig. Antalet tillfällen styrs av biståndsbeslutet. Längden på tillsynen är vanligtvis 20-30 sekunder.

Nej, det är särskilt utbildad personal inom äldreomsorgen med speciell behörighet som kan utföra tillsynerna. De har en personlig inloggning med hög säkerhetsnivå.

Nej, trygghetskameran är ett valfritt komplement för dig som redan har biståndsbeslut om tillsyn nattetid. Tillsynen görs en kort stund via trygghetskameran och enbart vid överenskomna tillfällen i enlighet med biståndsbeslutet. Det är särskilt utbildad personal inom äldreomsorgen som utför tillsynerna.

Ja, insatsen kan när som helst avslutas och du kan i stället få besök av äldreomsorgens personal om du så önskar. I och med detta är det enkelt att prova på insatsen och se hur den fungerar. Om du exempelvis har besök av närstående över natten, och därför inte behöver tillsyn av äldreomsorgens personal, kan du meddela detta så görs ingen tillsyn.

Ja, det är ditt eget val om du vill ha insatsen trygghetskamera när du har beslut om tillsynsbesök nattetid.

Nej, trygghetskameran erbjuds till personer som redan har beslut om tillsynsbesök nattetid. Skellefteå kommun står inför en demografisk utmaning med ett ökat antal äldre. För att kunna behålla samma goda servicenivå behöver arbetssätten utvecklas.

Efterfrågan på tjänster som ger ökad självständighet och valfrihet är stor. Teknik kan vara ett sätt att öka självständigheten och underlätta vardagen. Trygghetskamera nattetid finns i ett flertal kommuner runt om i Sverige, bland annat i Göteborg och Västerås. Det är erfarenheter därifrån och från det pilotprojekt som genomförts i Skellefteå som legat till grund för att införa trygghetskamera.

Trygghetskamera är en insats som finns i äldreomsorgens utbud och som är ett komplement till fysisk tillsyn. En trygghetskamera installeras i din bostad och äldreomsorgens personal gör tillsynen på distans vid överenskomna tillfällen i stället för att åka hem till dig. Trygghetskamera är till för dig som har biståndsbeslut om tillsynsbesök och kan vara ett bra alternativ för dig som är lättväckt eller om du inte vill ha personliga besök. Om dina behov förändras kan insatsen med trygghetskamera avslutas och du kan i stället erbjudas besök av äldreomsorgens personal.

Vid erbjudande om trygghetskamera görs en individuell bedömning utifrån den enskildes situation, där biståndshandläggaren ser till den enskildes bästa. Precis som vid övriga biståndsbeslut görs det i samförstånd med den enskilde.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: