Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett stöd som du kan få i ditt hem. Då kan du alla tider på dygnet få hjälp av personal om det uppstår en nödsituation. Trygghetslarmet ersätter inte larmnumret 112 som går till SOS Alarm.

Så fungerar trygghetslarmet

Larmet har två delar, en telefondel och en bärbar del. Den bärbara delen har du med dig oavsett var du är i hemmet och även om du exempelvis går upp på natten. På den bärbara delen sitter en larmknapp som du trycker på för att larma.

Larmet kopplas till det närmaste eluttaget och ska alltid sitta i för att fungera. Om det är störningar i telefontrafiken kan det påverka ditt larm.

Viktigt att tänka på:

  • Larmet fungerar inte om du lämnar hemmet. Du kan därför lämna larmet hemma om du blir inlagd på sjukhus eller reser bort.
  • Larmet är inte vattentätt.
  • När larmet används eller testas är din telefonlinje upptagen.
  • Du får inte flytta larmet från den plats där det är installerat.

Ansök om trygghetslarm

Du ansöker om ett trygghetslarm hos vård och omsorgs biståndshandläggare. Du når dem via vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00. Tryck 1 så kommer du till Omsorg och stöd.

Om du blir beviljad ett trygghetslarm blir du kontaktad av kommunens larmadministratör för att komma överens om en tid för installation.

Din hemförsäkring

Vi rekommenderar dig att se över ditt försäkringsskydd, kontakta ditt försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag rekommenderar att du kompletterar din hemförsäkring om andra personer har nyckel till bostaden.

Så larmar du

För att larma efter hjälp trycker du på knappen. Larmoperatören svarar och frågar hur du mår och varför du larmat. Telefondelen har en högtalarfunktion så du behöver inte lyfta på någon telefonlur. Samtalet till larmcentralen spelas in.

Om larmoperatören inte får kontakt med dig skickar de personal från hemtjänsten eller någon anhörig hem till dig. Du måste därför lämna ut en nyckel så att hemtjänstens personal kan komma in i bostaden för att hjälpa dig. Av samma anledning får du inte använda säkerhetskedja eller säkerhetslås. Vårt mål är att hjälpa dig så fort som möjligt, larm prioriteras utifrån orsak/händelse.

Kontroll av larm

Larmet får inte flyttas från den plats där det installerats. Trygghetslarmet har ett batteri som fungerar cirka 24 timmar vid eventuellt strömavbrott. Du kontrollerar en gång per månad batteristyrkan i den bärbara delen genom att provlarma.

Larmet testas automatiskt. Om testlarmet uteblir kommer larmoperatören att kontakta dig. Om du då inte är hemma eller inte svarar i telefonen åker hemtjänstens personal hem till dig för att vara säker att inget hänt dig och för att kontrollera att larmet fungerar. Personalen kommer då att använda sig av den nyckel som finns i nyckelgömman. Larmet har en nätdel, en transformator, som kopplas till närmaste eluttag. Den ska alltid sitta i eluttaget.

Eventuella störningar i teletrafiken kan påverka larmfunktionen negativt.

Vid problem med trygghetslarmet

Om ditt larm slutar fungera får hemtjänsten ett meddelande och kommer att kontakta dig för att provlarma och utföra en enklare felsökning. Kan inte hemtjänsten åtgärda felet överlämnas uppdraget till larminstallatörerna. Under tiden ditt trygghetslarm inte fungerar så kommer vi överens med dig om hur vi kan tillgodose ditt behov av trygghet tills larmet är lagat/bytt.

Nyckeln förvaras i en nyckelgömma

För att vård- och omsorgspersonal från Skellefteå kommun ska kunna komma in i din bostad då du larmat behöver du lämna en nyckel. Skellefteå kommun använder sig av en nyckelgömma där din nyckel förvaras. Nyckelgömman monteras vid eller i närheten av din ytterdörr. Hemtjänstpersonalen och eventuellt hemvården, har nyckel som passar till nyckelgömman. Säkerhetskedja eller säkerhetslås får inte användas.

  • Skellefteå kommuns installatörer kontaktar dig innan installation. De bär namnbricka och legitimation väl synlig.
  • Nyckelgömma och trygghetslarm installeras vid samma tillfälle.
  • Installationen av nyckelgömman är kostnadsfri.
  • Ditt befintliga lås påverkas inte av installationen.
  • Din nyckel förvaras säkert. Nyckelgömman är av rostfritt stål och certifierad av Stöldskyddsföreningen, samt brandklassad och godkänd av alla försäkringsbolag.

På sidan Avgifter för vård och omsorg, under "Vad kostar hemtjänst?" hittar du abonnemangsavgiften för trygghetslarm.

För att larma efter hjälp trycker du på knappen. Larmoperatören svarar och frågar hur du mår och varför du larmat. Telefondelen har en högtalarfunktion så du behöver inte lyfta på någon telefonlur. Samtalet till larmcentralen spelas in.

Om larmoperatören inte får kontakt med dig skickar de personal från hemtjänsten eller någon anhörig hem till dig. Du måste därför lämna ut en nyckel så att hemtjänstens personal kan komma in i bostaden för att hjälpa dig. Av samma anledning får du inte använda säkerhetskedja eller säkerhetslås. Vårt mål är att hjälpa dig så fort som möjligt, larm prioriteras utifrån orsak/händelse.

Trygghetslarmet har ett batteri som fungerar i ungefär 24 timmar om det skulle bli strömavbrott. En gång per månad kontrollerar du batteristyrkan i den bärbara delen genom att trycka på knappen och provlarma. En gång per dygn sker också ett automatiskt test av larmet och då kan det höras en liten signal ifrån apparaten.

Om du ska flytta, kontakta larminstallatören minst två veckor före planerad flytt. Då hinner vi planera att flytta trygghetslarm och nyckelgömma.

Om du byter telefonoperatör eller telefonnummer kan det påverka trygghetslarmets funktion. Meddela larminstallatören minst två veckor innan bytet börjar gälla.

Om du vill lämna tillbaka larmet meddelar du kommunens biståndshandläggare att du vill avsluta insatsen.

Nej. Det trygghetslarm du får via biståndsbeslut behöver vi koppla till larmcentral som sedan ringer ut hemtjänsten.

Vi säljer inte lösa trygghetslarm till kund, utan det får du i så fall införskaffa själv.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: