Välkommen till Everon FAQ!

Vanliga frågor och svar

1. Jag har glömt mitt lösenord

Prata med en Superanvändare, finns ingen superanvändare på plats så kan du kontakta Everons support.

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

Everon support via webb: Länk till supportsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Jag kommer mig inte in i appen

Användaruppgifter

För att logga in i appen krävs användarnamn och lösenord. Du ska ha fått detta vid driftsättning av larmsystemet eller i samband med att du började. Ifall du inte fått någon inloggning, ta kontakt med en superanvändare. Finns ingen superanvändare på plats kan du kontakta Everons support, så får du hjälp att skapa en användare.

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

Everon support via webb: Länk till supportsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Appversion/Vitlistning

Ifall du redan har en användare, men inte kan logga in, kan det hända att du inte har den nyaste versionen av Everon Mobile app (EMA), eller att din telefon inte är godkänd i Everons portal. Ta hjälp av en superanvändare med detta. Finns ingen superanvändare på plats så kan du kontakta Everons support, så får du hjälp att godkänna din telefon.

Här finns instruktion , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. för att ladda hem nyaste version av appen från Everon och för att godkänna larmtelefon, vitlistning.

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

3. Aktivering/deaktivering produkter

Vård och omsorgsboende

Superanvändare har behörighet att kunna aktivera/deaktivera produkter, exempelvis dörrlarm och liknande. I Everons användarmanual Länk till annan webbplats. står allt du behöver kunna. Prova alltid titta i den innan du kontaktar Everon. Behöver du ändra i någon larmstyrning ska alltid Everon kontaktas för hjälp och stöd.

Hemtjänst

För hemtjänst ska välfärdstekniker kontaktas vid aktivering/deaktivering av produkter.

Behöver du mer hjälp, kontakta Everons support så får du stöd med att göra ändringar.

Kontaktvägar

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

Everon support via webb: Länk till supportsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ändring av inställningar i trygghetskamera

Vård och omsorgsboende

För ändringar av triggerpunkter i trygghetskamera kontaktar du Everon i första hand via telefon. Om du mailar in ändringar är det viktigt att vara tydlig med vilka tider kameran ska vara aktiv samt vad som ska trigga kameran. Desto mer detaljerat du beskriver detta, desto bättre precision i kameran. I de fall där behov finns bör stöd säkras med fysiska tillsyner tills dess att kameran är korrekt monterad och programmerad.

Hemtjänst

För ändringar av tidsfönster i trygghetskamera kontaktar du välfärdstekniker via E-tjänst support välfärdstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktvägar

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

Everon support via webb: Länk till supportsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Flytt av kamera

Flytt av kamera görs av Skellefteå kommuns välfärdstekniker. Du beställer flytten via E-tjänst för support. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flytt av kamera räknas inte som något akut eller brådskande, utan görs i mån av tid, dock inom 10 arbetsdagar. Finns behov ska fysiska tillsyner göras tills dess att kameraändringarna är utförda.

6. Felanmälan

Vård- och omsorgsboende

Om produkter går sönder ska du göra en felanmälan till Everon. Ring i första hand för att se om problemet går att lösa över telefon.

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

Everon felanmälan via webb: Länk till supportsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänst

Om trygghetslarm eller trygghetskamera går sönder ska du göra en felanmälan till Skellefteå kommuns välfärdstekniker. Det gör du via E-tjänst support välfärdstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Tekniska larm

Det finns fyra så kallade tekniska larm som skickas ut i appen:

 1. Matarspänning bruten - Hubben eller larmet har ingen ström. Det beror på att kontakten är urdragen eller att det inte är någon ström i väggen.

  Åtgärd: Reservera larmet, åk dit och kontrollera ifall strömsladden är utdragen, om sladden är urdragen så stoppa in den igen, det ska då komma ett nytt larm om “Matningsspänning åter”. Då kan du avsluta båda larmen. Ifall du behöver hjälp eller blir osäker, kontakta välfärdstekniker 0910-73 62 04, med fördel medan du fortfarande är på plats, då kan de hjälpa över telefon. 
 2. Matarspänning åter - Hubbens har fått ström igen efter att ha varit strömlös.

  Åtgärd: Ingen, detta larm är endast en kvittens på att strömmen till larmet kommit åter. Reservera, starta larmåtgärd och avsluta larmet. 
 3. Batterinivå låg - Hubben har en batteribackup som ska räcka cirka 24 timmar. När batterinivån går under 15% genereras ett batterilarm. Det kan inträffa om strömmen varit urdragen ca 15-18 timmar.

  Åtgärd: Reservera larmet, åk skyndsamt under samma dag dit och kontrollera ifall strömsladden är utdragen. Om sladden är utdragen så stoppa in den igen. Det ska då komma ett nytt larm om “Matningsspänning åter”. Då kan du avsluta båda larmen. Ifall du behöver hjälp eller blir osäker, kontakta välfärdstekniker 0910-73 62 04, med fördel medan du fortfarande är på plats, då kan de hjälpa över telefon.
 4. Kontrollera basstation - Hubben eller larmet har inte kontakt med "systemet". Det kan bero på att den är strömlös och att batteriet har laddat ur. Det kan också betyda att enheten är trasig. Detta larm är att likställa med att trygghetslarmet inte fungerar.

  Åtgärd: Reservera larmet, åk ut till individen och provlarma (tryck på knappen för att se ifall larmet går fram till larmcentralen). Felanmäl till välfärdstekniker via e-tjänst eller ring 0910-73 62 04. Larmet är att betrakta som trasigt till dess att funktionen säkerställts av välfärdstekniker. Nödvändiga åtgärder ska då vidtas för att säkra individens trygghet utifrån dennes behov, exempelvis telefonservice, extra tillsyn. 

För nattpatrull: Det finns i dagsläget inget bra sätt att fördröja tekniska larm så att de skickas till dagpersonal. Tekniska larm som inkommer under natten behöver därför hanteras antingen genom att genomföra ovanstående åtgärder (exempelvis ifall man ändå ska dit på ett besök), eller att man skriver ner vilka larm som kommit in och rapporterar över dessa till dagpersonalen.

I huvudsak ägs de tekniska larmen av dagpersonal precis som tidigare. Natten rapporterar över till dagen ifall det kommit larm som de inte kunnat åtgärda. Dagen åtgärdar dessa under det arbetspasset. Dagen rapporterar inte över tekniska larm till natten, utan de ska lösa dessa samma dag som de inkommer oavsett tid.

8. Övergripande driftsstörningar

Everon har driftövervakning dygnet runt alla dagar och uppmärksammar ifall systemet går ner. De försöker då lösa problemet direkt. Vid större driftsstörningar går information ut via mail till enhetschefer och larmansvariga.

9. Problem med WiFi på boendet

Felanmäl till Skellefteå kommuns Helpdesk helgfri vardag 7.00-17.00.

Telefon Helpdesk: 0910-73 74 75

10. Problem med mobiltelefoner (personliga och vikarietelefoner)

Felanmäl till Skellefteå kommuns Helpdesk helgfri vardag 7.00-17.00.

Telefon Helpdesk: 0910-73 74 75

11. Vid andra problem där du behöver hjälp

Everon support via telefon: 0771 – 33 34 35 (Dygnet runt, alla dagar)

Kontakta Everons support. Länk till supportsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner och inställningar

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: