"rootPage" is not defined.

Vilket stöd kan du få?

Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning b...

Trygghetsboende

Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, erbjuder trygghetsboenden. För at...

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Det kan handla...

Syn- och hörselnedsättning

Du som har en synskada eller hörselskada kan få tips och råd som underlättar din vardag. Kommunens syn- och hörselinstru...

Kommunal hälso- och sjukvård

Du som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso- och sjukvårdsinsats...

Gratis fixartjänster i hemmet

Du som är över 67 år har möjlighet att få gratis servicetjänster utförda av Solkrafts Fixarmalte och Fixarmärta. Det gäl...

Ansöka om god man

En god man har som uppgift att stödja en människa som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sin rätt. Om ...

Välfärdsteknik och digitala stöd

Du som är äldre och bor hemma eller har en funktionsnedsättning i Skellefteå kommun kan ansöka om att få stöd via välfär...

Anhörigstöd

Att leva nära någon som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblem kan ib...

Behöver du en hjälpande hand?

En hjälpande hand är till för människor som är i behov av en vän i vardagen, till exempel en pratstund, ta en promenad e...

Korttidsvistelse

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats på korttidsvistelse. Dessa insats...

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytt...

Dagverksamhet

Skellefteå kommuns dagverksamhet är till för dig som har en demenssjukdom och som oavsett ålder behöver stimulans och st...

Demensvägledning

Demens/kognitiv sjukdom innebär att du på olika sätt får svårt att minnas och att tolka din omgivning. Det går inte att ...

Här hittar du andra typer av stöd som kan underlätta vardagen för dig som är äldre.