"rootPage" is not defined.

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning kontaktar du din hälsocentral. Genom samverkan med dig eller dina närstående, tex genom att du bidrar med foton eller uppgifter om din bostad, kan många hjälpmedel förskrivas av hälsocentralens arbetsterapeut eller fysioterapeut. Om de bedömer att ett hembesök är nödvändigt för förskrivning kommer du att hänvisas till kommunen.

För barn till och med 17 års ålder, samt för asylsökande, ansvarar hälsocentralen för hjälpmedel även om hembesök behövs.

Du som redan har en pågående vårdkontakt med en av kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter tar kontakt med dem.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du når kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter via kundtjänst, dagtid måndag - fredag, på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Förskrivning av hjälpmedel

Vilka hjälpmedel som kan förskrivas, och kriterier för förskrivning, styrs av regler och upphandlingar i Västerbotten. De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller fysioterapeut får man oftast låna gratis. För vissa hjälpmedel behöver du betala en engångsavgift, s.k. egenavgift:

  • tyngdtäcke: 400 kr
  • kryckkäpp: 100 kr
  • rollator nr 2, t.ex. om du har en för utebruk och senare behöver en för innebruk: 300 kr.
  • för el-driven rullstol för utomhusbruk gäller en årlig avgift: 500 kr

Tänk på att: Hjälpmedel som enbart ska användas i fritidsaktiviteter inte kan förskrivas som ett personligt hjälpmedel. Till fritidsaktiviteter räknas bland annat fritidshus, trädgårdsarbete, utflykter, musik, sport och motion. För att vistas i fritidshus på ett säkert sätt behöver du därför ta med dina hjälpmedel hemifrån eller lösa det på annat sätt.

Du ansvarar bland annat för att:

använda, vårda, rengöra och förvara hjälpmedlet enligt bruksanvisning och förskrivarens information,
vara rädd om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller försvinner på annat sätt,
kontakta din förskrivare när hjälpmedlet inte fungerar som det ska,
inte låna ut, sälja eller på annat sätt göra dig av med hjälpmedlet.

Reparation

Din förskrivare informerar om vart du ska vända dig om hjälpmedlet inte fungerar. Oftast ska man kontakta den som förskrivit hjälpmedlet. Service och reparationer är kostnadsfria. OBS! Byte av däck eller slang på till exempel rullstol behöver du som är 20 år eller äldre betala för.

Försvunnet/skadat hjälpmedel

Kontakta alltid den som förskrivit hjälpmedlet om du tappar bort det eller om det blir stulet. Om hjälpmedlet blir stulet ska du också göra en polisanmälan. Skadas hjälpmedlet vid transport anmäler du det till aktuellt transportbolag. Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas av onormal förslitning eller om du förlorar hjälpmedlet på grund av oaktsamhet.

Försäkringar

Du rekommenderas att se över ditt försäkringsskydd då du kan bli skyldig att ersätta kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet vid oaktsamhet, onormalt slitage eller om hjälpmedlet tappas bort. Kontakta ditt försäkringsbolag för att vara säker på att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel om det blir en skada på annan person eller egendom.

Vid flytt

Vissa hjälpmedel får inte tas med vid flytt till annan kommun eller region. Kontakta alltid den som förskrivit hjälpmedlet i så god tid som möjligt om du planerar att flytta.

När du inte längre behöver hjälpmedlet ska det lämnas tillbaka till Hjälpmedel Västerbotten. Tänk på att det ska vara rengjort när det återlämnas.

Telefon: 090-785 93 65

Hjälpmedel Västerbotten i Skellefteå finns på Skellefteå lasarett, Lasarettsvägen 29 i Skellefteå.
Besökstider: måndag‒fredag 10‒12, 13‒15

Karta Länk till annan webbplats.

Information om Hjälpmedel Västerbotten och Skellefteå Länk till annan webbplats.

Information om Hjälpmedel (1177 Vårdguiden) Länk till annan webbplats.

Information om Egenansvarsprodukter

Senast uppdaterad: