Stöd för barn och unga som har missbruk eller psykisk ohälsa i familjen

Inom Individ- och familjeomsorgen erbjuds barn och unga som har missbruk eller psykisk ohälsa i familjen att delta i stödgrupper vid behov.

Stöd som går att få

Tidigt föräldrastöd genomförs i samarbete mellan Familjeteamet och regionens mödra- och barnhälsovård. Vi vänder oss till spädbarnsfamiljer med stort behov av stöd och behandling under barnets första år.

Mål

Stärka relationen mellan barnet och dess föräldrar.

Föräldern ska känna ökad tilltro till sin föräldraförmåga.

Gruppverksamhet

 • Kontakt och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar i liknande situation.
 • I gruppen ingår 4-5 spädbarn med var sin förälder. Vi träffas två dagar i veckan.
 • Råd och stöd i vardagssituationer samt bekräftelse på förälderns betydelse för barnet.
 • Vi arbetar med samspel, rutiner och omsorg i vardagen.
 • Vi pratar om barnets behov och utveckling.

Föräldrasamtal

 • ­En gång i veckan träffas vi för enskilda samtal med förälder/föräldrar och spädbarn. 
 • Vi samtalar bland annat om föräldrarollen, anknytning, barnets utveckling och familjens egna mål.

Vill du veta mer? Kontakta Familjeteamets familjebehandlare via kundtjänst 0910-73 50 00 eller Barnhälsovårdens psykologer via regionens växel 090-785 00 00.

Tidigt föräldrastöd finns på Kanalgatan 27A i Skellefteå.

Familjeteamet erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa. Vi erbjuder två olika former av grupp; en för endast barn samt en för barn och föräldrar parallellt, så kallad Barnkraft.

 • Vi erbjuder dessa grupper en gång per år.
 • Det är kostnadsfritt att delta och personalen har sekretess.
 • Du kan anmäla intresse via kommunens kundtjänst. Barnet ställs på kö och du blir uppringd när det finns plats för barnet i en grupp.

Vad gör vi på träffarna?

Temainriktade träffar en gång per vecka under tio veckor där barnen till exempel får:

 • avlastas skuld och ansvar
 • känna att man inte är ensam i sin situation
 • kunskap om psykisk ohälsa
 • möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
 • träna på att sätta gränser
 • träffa andra barn med liknande erfarenhet
 • leka, fika tillsammans och ha roligt

Barnkraft

I Barnkraft träffas barnen parallellt med föräldrarna i samma lokal men i olika rum. Barnen deltar i en grupp som leds av Familjeteamet och föräldrarna i en grupp som leds av psykiatrin. Barnkraft har temainriktade träffar likt traditionell barngrupp. Det som är specifikt för Barnkraft är att: 

 • vid första, sjunde och tionde tillfället träffas föräldrar och barn tillsammans.
 • syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn.

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss på Familjeteamet.
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

Stödgrupp för ungdomar med psykisk ohälsa i familjen

Vid behov startar nya stödgrupper för ungdomar med psykisk ohälsa via öppenvårdsverksamheten Klara Länk till annan webbplats..

Familjeteamet erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer där föräldrarna har/har haft problem med missbruk av alkohol och/eller droger.

 • Vi erbjuder denna grupp en gång per år.
 • Det är kostnadsfritt att delta och personalen har sekretess.
 • Du kan anmäla intresse via kommunens kundtjänst. Barnet ställs på kö och du blir uppringd när det finns plats för barnet i en grupp.

Vad gör vi på träffarna?

Temainriktade träffar en gång per vecka under tio veckor
där barnen till exempel får:

 • avlastas skuld och ansvar
 • känna att man inte är ensam i sin situation
 • kunskap om missbruk
 • stärkas i att kunna göra egna kloka val
 • möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
 • träna på att sätta gränser
 • träffa andra barn med liknande erfarenhet
 • leka, fika tillsammans och ha roligt

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss på Familjeteamet.
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

Stödgrupp för ungdomar 13-19 år

Ungdomar som har eller har haft någon anhörig med missbruksproblem erbjuds stödgrupp via Fältverksamheten.

Här kan du läsa mer om våra stödgrupper för ungdomar

Vi vänder oss till dig som har någon i din familj som mår eller har mått psykiskt dåligt. Även du som har en familjemedlem med långvarig fysisk (kroppslig) sjukdom är välkommen eftersom vi vet att det påverkar familjen på liknande sätt.

I varje grupp finns plats för 4-8 ungdomar. Vi träffas en gång i veckan efter skoltid och vi bjuder på fika varje gång. Det är samma grupp som deltar på alla 12 träffar så vi hinner lära känna varandra. Du får lära dig mer om psykisk sjukdom och vad du kan göra för att själv må bra. Vi visar film, pratar och gör saker tillsammans. Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Vi vill gärna träffa dig och berätta mer. Viktigast av allt är att veta att det inte är ditt fel.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Klara!
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till klara@skelleftea.se

Missbruk finns i många familjer. Vill du träffa andra ungdomar i samma situation? Vi träffas i grupp en gång i veckan. Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Du får veta mer om missbruk och vad du kan göra för att själv må bra. Viktigast av allt är att veta att det inte är ditt fel.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Ungdomshälsan!
Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till ungdomshalsan@skelleftea.se

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: