"rootPage" is not defined.

Dödsfall och begravning

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan...

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. För många människor kan det kännas lättare. En borg...

RELATERAD INFORMATION

För en del människor kan en borgerlig begravning utan religiös anknytning kännas lättare. Här kan du läsa mer om vad en borgerlig begravning innebär. När boets tillgångar inte räcker för en bouppteckning kan en kostnadsfri dödsboanmälan ersätta denna.