Familjegården - för familjer med barn 0-12 år

Att vägleda barn kan vara underbart, men också ett tufft och svårt uppdrag. Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svårigheter där hjälp till förändring behövs. Familjegården ger stöd och behandling till familjer, föräldrar och barn i åldern 0–12 år.

  • Familjegården är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder stöd och behandling till familjer med barn i åldern 0–12 år.
  • Familjegårdens mål är att tillsammans med familjen hitta lösningar som stärker relationer och gynnar barnets utveckling.
  • Du ansöker om stöd via socialtjänstens handläggare.
   Du kan ansöka om stöd via denna e-tjänst Länk till annan webbplats.
  • Vi arbetar utifrån det uppdrag som du och din socialsekreterare kommit överens om. Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som du och din familj har.

  Vilket stöd erbjuder Familjegården?

  Vi erbjuder familjebehandling och stöd via familjeassistent.

  Vad jobbar vi med?

  Det handlar ofta om svårigheter i relationerna i familjen eller i ditt föräldraskap, svårt att ta sig till skolan, svårt att få till rutiner hemma, bråk och konflikter, missbruk, våld och psykisk ohälsa.

  Hur jobbar vi?

  • Vi utgår från de resurser som finns i familjen. Vi ger stöd i samspel och kommunikation och stärker föräldrarollen.
  • Det är barnets behov som är i fokus.
  • Familjeassistenterna erbjuder ett mer konkret och praktiskt stöd i hemmet.
  • Träffarna sker i Familjegårdens lokaler eller i hemmet. Vi ses regelbundet, vanligtvis en gång i veckan.
  • Om det behövs så samarbetar vi med andra, till exempel förskola, skola eller Region Västerbotten.

  Gruppverksamheter

  Tidigt föräldrastöd genomförs i samarbete mellan Familjegården och regionens mödra- och barnhälsovård. Vi vänder oss till spädbarnsfamiljer med stort behov av stöd och behandling under barnets första år.

  Mål

  Fördjupad kontakt och en stärkt relation mellan barnet och dess föräldrar.

  Ökad tilltro till den egna förmågan att vara förälder.

  Gruppverksamhet

  • 4-5 förälder/barn-par två dagar i veckan
  • samspel och ögonkontakt i vardagssamvaron
  • rutiner och omsorg i vardagen
  • samtal om barnets behov och utveckling
  • kontakt och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar i liknande situation.

  Samspelsbehandling

  • ­ råd och stöd i vardagssituationer samt bekräftelse på förälderns betydelse för barnet
  • ­ marte-meo-arbete som bygger på videoinspelade sampelssituationer.

  Föräldrasamtal

  • ­ föräldrarna får tillsammans stöd i föräldrarollen en gång i veckan
  • att följa samspelsprocessen och barnets utveckling
  • ger båda föräldrarna möjlighet att bearbeta det som påverkar och stör relationen till barnet

  Vill du veta mer? Kontakta oss på Familjegården.
  Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

  Vill du att ditt barn ska få möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla?

  Familjegården erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa.

  Barngruppen:

  • temainriktade träffar
  • ger kunskap om psykisk ohälsa
  • en möjlighet att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
  • träffa andra barn med liknande erfarenhet
  • leka, fika tillsammans och ha roligt

  Våra utgångspunkter

  • kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och hopp
  • föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv
  • föräldrar vill sina barns bästa

  Vi har 10 träffar. En gång per vecka.

  Barnkraft

  Barnkraft är en ny gruppverksamhet där föräldrar behandlas parallellt med barnen och där Familjegården samarbetar med psykiatrin och beroendeenheten.

  Vi träffas vid 10 tillfällen. Den första, sjunde och tionde gången är föräldragruppen och barngruppen tillsammans.

  Syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn. Barnen och föräldrarna får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som de kan dela med varandra.

  Vill du veta mer? Kontakta oss på Familjegården.
  Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

  Stödgrupp för ungdomar med psykisk ohälsa i familjen

  Vid behov startar nya stödgrupper för ungdomar med psykisk ohälsa via öppenvårdsverksamheten Klara Länk till annan webbplats..

  Vill du att ditt barn ska få möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla?

  Familjegården erbjuder grupper för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i familjer där föräldrarna drabbats av missbruksproblem.

  Fältverksamheten erbjuder grupper för barn 13-19 år som har eller har haft missbruk i familjen.

  Barngruppen

  Vi har temainriktade träffar en gång per vecka under 10 veckor
  där barnen

  • får kunskap om missbruk
  • avlastas skuld och ansvar
  • får möjligheter att upptäcka mer av sig själv och sina förmågor
  • får träffa andra barn med liknande erfarenhet
  • får leka, fika tillsammans och ha roligt

  Våra utgångspunkter:

  • kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och hopp
  • föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv
  • föräldrar vill sina barns bästa

  Barnkraft

  Barnkraft är en annan gruppverksamhet där föräldrar går i grupp parallellt med barnen. Där samarbetar Familjegården med psykiatrin och beroendeenheten.

  Vi träffas vid 10 tillfällen. Den första, sjunde och tionde gången är föräldragruppen och barngruppen tillsammans.

  Syftet är att förbättra samspelet och kommunikationen mellan föräldrar och barn. Barnen och föräldrarna får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter som de kan dela med varandra.

  Om du tror att våra gruppverksamheter kan vara något för ditt barn är du varmt välkommen att kontakta oss på Familjegården för mer information.

  Vill du veta mer? Kontakta oss på Familjegården.
  Du kan nå oss via kundtjänst 0910-73 50 00 eller så skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se

  Stödgrupp för ungdomar 13-19 år

  Ungdomar som har eller har haft någon anhörig med missbruksproblem erbjuds stödgrupp via Fältverksamheten.

  Här kan du läsa mer om våra stödgrupper för ungdomar

  ABC är en serie gruppträffar för föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Träffarna handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer.

  Vi tar upp frågor som balansen mellan att sätta våra barn i centrum samtidigt som vi skapar harmoni kring matbordet. Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. För att få delta i dessa gruppträffar krävs en anmälan enligt nedanstående formulär.

  Läs mer om ABC här Länk till annan webbplats.

  Intresseanmälan ABC

  När du skickat in din intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer du att få en bekräftelse via sms eller e-post på att anmälan är mottagen. Vi återkommer sedan till dig när du fått plats i en kommande ABC-grupp.

  Vilka är vi?

  Vi som arbetar på Familjegården är socionomer, familjebehandlare och familjeassistenter. Vi arbetar i huvudsak dagtid och har tystnadsplikt. Kontakten med Familjegården är frivillig och kostnadsfri.

  Sök stöd hos Familjegården

  För att söka stöd kan du antingen använda kommunens e-tjänst för ansökan om stöd eller ringa kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

  Ansök om stöd (Länk till annan webbplats)

  Kontakta Familjegården

  Om du vill veta mer, kontakta Familjegården. Du når oss via Kundtjänst 0910 - 73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

  Vi finns i lokaler på Kanalgatan 77 i centrala Skellefteå.

  Hjälp oss förbättra webbplatsen!

  Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

  Senast uppdaterad:
  Till toppen
  0910-73 50 00

  Besöksadress: Stadshuset,
  Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

  kundtjanst@skelleftea.se