Unga föräldrar

Unga föräldrar är en stödgrupp för föräldrar mellan 15 och 20
år som behöver stöd under barnets första år. Det är ett samarbete mellan kommunens barnomsorg, individ- och familjeomsorgen samt regionens mödrahälsovård och ungdomspsykiatri.

Vi vill

  • Stärka unga föräldrar
  • Stödja och utveckla föräldrarollen
  • Vara en mötesplats
  • Inspirera till goda vanor och vardagsrutiner
  • Förmedla kunskap

När, var och hur träffas gruppen?

Vi träffas varje onsdag klockan 12.30–16.00 i centrala Skellefteå. Varje vecka inspireras av ett tema, exempelvis rutiner, gränssättning eller relationer. Vi fikar tillsammans och ibland gör vi utflykter. Det finns möjlighet till enskilda samtal.

Vårt förhållningssätt är Vägledande samspel (ICDP) och Salut. Vår värdegrund är allas lika värde, att alla får göra sin röst hörd, respekt till barnet, sig själv och andra samt en tilltro till alla människors förmågor och möjligheter.

Stödgruppen Unga föräldrar är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: