"rootPage" is not defined.

Stöd till familjen

Familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn upp till 6 års ålder. Hos oss tr...

Stöd i ditt föräldraskap

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Som förälder är du viktig, men ibland kan det vara svårt att orka var...

Familjerådgivning

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla människor kan få problem i sina rel...

Familjerätten

Om du och din medförälder inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen ...

Faderskap, föräldraskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Detta gäller även ...

Adoption

Adoptioner ska alltid ske för barnets bästa. De kan vara internationella eller inhemska, vanligast är de internationella...

Familjeteamet - för familjer med barn 0-12 år

Att vägleda barn kan vara underbart, men också ett tufft och svårt uppdrag. Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svå...

Klara - för unga 13-25 år

Att vara ung kan ibland vara kämpigt och utmanande. Att som förälder vägleda ungdomar kan vara både härligt och svårt. A...

Familjerådslag

Familjen väljer själv om familjerådslag kan vara ett alternativ för familjen. Vill man ha det så tar man kontakt med Soc...

Stöd till familjen

Här kan du läsa om olika typer av stöd som du kan få och vilket förebyggande arbete som finns för barn, ungdomar och familjer.

Sök stöd digitalt

Sök stöd digitalt

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se