"rootPage" is not defined.

Stöd till familjen

Familjecentraler

Familjecentralen är en mötesplats där god hälsa för hela familjen står i fokus. Familjecentralen hittar du i anslutning ...

Stöd i ditt föräldraskap

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. I Skellefteå kommun erbjuds både rådgivning och gruppträffar för dig ...

Familjerådgivning

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framför allt i parrelationer. Alla människor kan få problem i sina rel...

Familjerätten

Om du och din medförälder inte kommer överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge efter separationen ...

Föräldraskap

Föräldraskap är en juridisk fråga som handlar om vem som är barnets förälder. Den som föder barnet fastställs per automa...

Adoption

Adoptioner ska alltid ske för barnets bästa. De kan vara internationella eller inhemska, vanligast är de internationella...

Familjeteamet - för familjer med barn 0-12 år

Att vägleda barn kan vara underbart, men också ett tufft och svårt uppdrag. Alla barnfamiljer kan någon gång hamna i svå...

Klara - för unga 13-25 år

Att vara ung kan ibland vara kämpigt och utmanande. Att som förälder vägleda ungdomar kan vara både härligt och svårt. A...

Familjerådslag

Familjen väljer själv om familjerådslag kan vara ett alternativ för familjen. Vill man ha det så tar man kontakt med Soc...

Hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) är den modell som hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst använder för a...

Här kan du läsa om olika typer av stöd som du kan få och vilket förebyggande arbete som finns för barn, ungdomar och familjer.

Sök stöd digitalt

Sök stöd digitalt