Du som är stöd till person med funktionsnedsättning

Att vara avlösare, ledsagare, kontaktperson eller stödfamilj är förtroendeuppdrag, inte ett arbete.

Omfattningen på uppdraget varierar beroende på personens behov. Du som tar på dig ett uppdrag bör ha en stabil livssituation, intresse för andra människor och tid över.

Arvode

Ersättningen varierar utifrån uppdragets omfattning och den tidsinsats uppdraget kräver. Den ekonomiska ersättningen består av:

  • Ett arvode som ersättning för ditt uppdrag.
  • En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för mat, telefonsamtal, inträden, biljetter med mera. (Gäller för avlösare och ledsagare)

Avlösare

Att vara avlösare innebär att du passar barnet i hemmet ett antal timmar i månaden, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.
Syftet med avlösning är att göra det möjligt för anhöriga att få tid för egen aktivitet.
I avlösarens uppgift ingår inte att passa andra barn i familjen, göra hushållsuppgifter eller hämta/lämna barn på förskola/skola.

Klicka på länkarna för att registrera dina egna utlägg som du haft i samband med ditt uppdrag:

Ta kontakt med din chef. Ni registrerar tillsammans det inträffade i systemet:

  • Stella Medarbetare

Klicka på länken för att begära ett arbetsgivarintyg:

Ledsagare

Syftet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isoleringen.
Som ledsagare är din uppgift att följa med på aktiviteter och ge stöd till personen utifrån de individuella behov som personen har.
Du är ledsagare x antal timmar i månaden som kan fördelas vid flera tillfällen.

Klicka på länkarna för att registrera dina egna utlägg som du haft i samband med ditt uppdrag.

Ta kontakt med din chef. Ni registrerar tillsammans det inträffade i systemet:

  • Stella Medarbetare

Klicka på länken för att begära ett arbetsgivarintyg:

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att man är en medmänniska/kompis för att minska den sociala isoleringen som lätt kan uppstå när man har ett funktionshinder.
Uppdraget innebär att man underlättar för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor.
Ingen särskild yrkeskompetens krävs. Däremot ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor.

Denna sida är under uppbyggnad och kommer fyllas på.

Stödfamilj

Syftet med stödfamilj är att avlasta föräldrarna. Ni ska ge barnet stöd, rekreation och miljöombyte.
Det är viktigt att ni har resurser över i form av tid, tålamod och intresse av funktionshindrade barn och ungdomar.
Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn x antal dygn i månaden.

Enklaste sättet att skicka in din månadsrapport är i Skellefteå kommuns e-tjänst för stödfamiljer.

Behöver du råd och stöd i ditt arbete eller kontakta ansvarig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: