Du som är god man eller förvaltare

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet ...

Granskning och anmärkning

Överförmyndarens uppdrag är att granska de handlingar och uppgifter som god man eller förvaltare lämnar in.

Göra års- eller sluträkning

I års- och sluträkningen redovisar du hur du har skött huvudmannens ekonomi under det gångna året. Här beskriver vi hur ...

När avslutas uppdraget

Du kan på begäran bli befriad från ditt uppdrag. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om byte av god man. Om huvudma...

Situationer som kan uppstå under ditt uppdrag

Din huvudman kanske behöver flytta får ett arv eller behöver avveckla lösöre eller fastighet. Här finns lite tips för di...

Uppdrag och ansvar

Här får du exempel på vad som kan ingå i ditt uppdrag som god man och förvaltare men också vad ditt ansvar är.

Här hittar du vad som kan ingå i ditt uppdrag och hur du löser de situationer och det ansvar du har som god man eller förvaltare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: