Överförmyndarenheterna

Överförmyndarenheterna har tillsynsansvar över gode män, förvaltare och förmyndare i fem kommuner.

Överförmyndarenheterna är placerade i Skellefteå och Arvidsjaur.

Norsjö, Malå och Arjeplogs kommuner handläggs av Skellefteås överförmyndarenhet.

Överförmyndarenheternas uppgifter är bland annat att:

  • utföra samtliga uppdrag från den gemensamma överförmyndarnämnden
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare
  • ge information och rådgivning inom nämndens område

Kontakta överförmyndarenheten
vid din kommun

overformyndarnamnden@skelleftea.se 0910-73 50 00
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

Du som bor i Norsjö, Malå eller Arjeplogs kommun kontaktar Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.

Gemensamma överförmyndarnämnden

Gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun består av folkvalda politiker från de olika kommunerna.

Nämndens ordförande är Valter Stenberg. Han nås via Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00

Nämnden har delegerat många av dess uppgifter till handläggarna på de olika överförmyndarenheterna.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: