"rootPage" is not defined.

Bli god man eller förvaltare

Bli god man eller förvaltare

Att vara god man för någon handlar om att hjälpa en person som behöver stöd med vissa delar i sin vardag. Det kan till e...

Bli god man för ensamkommande barn

Ett barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare behöver en vuxen som kan företräda dem i föräldrarnas ställe.

Intresseanmälan som god man

Anmäl ditt intresse av att bli god man och hjälpa någon till en bättre vardag.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Tingsrätten kan besluta om tre olika uppdrag – bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Här får du någr...

Att vara god man för någon handlar om att hjälpa en person som av olika anledningar behöver stöd med vissa delar i sin vardag. Det kan till exempel innebära att du hjälper till med att betala räkningar eller ansöka om bidrag eller insatser av olika slag.

Du behöver inte ha en särskild utbildning för att klara ett uppdrag som god man. Det är inte mer avancerat än din egen ekonomi och har du frågor eller funderingar så finns vi här för att hjälpa dig.

Du behövs!

Att bli god man handlar mer om vem du är som person och de erfarenheter du har med dig än vad du arbetar med eller har arbetat som. Du har en stor vilja att hjälpa andra, är bra på att hitta lösningar och vet hur samhället fungerar.

Uppdraget ser olika ut beroende på vem som behöver hjälp, men viktigt att veta är att godmanskapet bygger på frivillighet. Personen som behöver din hjälp har fortfarande rätten att sköta sina affärer själv och du som god man behöver därför ha individens samtycke när du företräder hen. Den enskilde kan när som helst begära att ett godmanskap ska upphöra.

Förvaltare har däremot, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet och behöver inte ha samtycke. Förvaltare blir aktuellt först om strikt ekonomisk kontroll behövs och då tar förvaltaren över ansvaret för ekonomin helt och hållet.

Anmäl intresse för att bli god man

Känner du att du har några timmar över varje månad (det är oftast inte mer än så) och vill hjälpa någon till en bättre vardag? Välkommen att anmäla ditt intresse för att bli god man! Enklast använder du e-tjänsten här nedan.

Lämna intresseanmälan

När du skickat in din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig och berätta mer om vad det innebär att vara god man. Du förbinder dig inte till någonting genom att skicka in din intresseanmälan.

Du kan också välja att använda vår blankett för att göra intresseanmälan

Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare , 170.4 kB.

Blanketter och underlag för dig som väljer att gå vidare efter intresseanmälan.

Intyg om lämplighet är en form av referens. Fyll i blanketten nedan, observera att den också ska bevittnas.

Intyg om lämplighet som god man eller förvaltare , 153.9 kB.

Eftersom uppdraget god man är frivilligt för huvudmannen - en hjälp att få, så behöver vi den enskildes (huvudmannens) samtycke till uppdraget. Fyll i och skicka in blanketten nedan.

Samtycke till godmanskap , 157.8 kB.

Att samla in och fylla i släktförteckningen handlar om att få kontaktuppgifter till anhöriga som kan behöva konsulteras eller informeras i olika ärenden under ditt uppdrag.

Släktförteckning för huvudman , 164.4 kB.

Kontaktuppgifter till överförmyndarenheten i din kommun hittar du längst ner på sidan.

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet beror på uppdragets omfattning.

Normalt står huvudmannen själv för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man. Om huvudmannens inkomst eller förmögenhet ligger under en viss nivå är det i stället kommunen som helt eller delvis betalar arvodet till den gode mannen.

Arvodet beror på uppdragets omfattning men ligger ofta mellan 4700 och 12000 kr per år, före skatt. Man har även rätt till ersättning för utlägg och nödvändiga resor.

Kontakta överförmyndarenheten
vid din kommun

overformyndarnamnden@skelleftea.se 0910-73 50 00
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

Du som bor i Norsjö, Malå eller Arjeplogs kommun kontaktar Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.