Kontaktperson eller ledsagare till person med funktionsnedsättning

Syftet med kontaktpersoner och ledsagare är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Som kontaktperson fungerar du som en vän som stödjer och stärker den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv. Som ledsagare fungerar du som ett stöd för ungdomar med funktionsnedsättning genom att följa med på aktiviteter utanför hemmet.

Ledsagarservice och kontaktperson är båda insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vill du veta mer eller göra en intresseanmälan?

Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv.

Att vara kontaktperson

Som kontaktperson är du viktig för den enskilde, både när det gäller att bryta isolering och hjälpa till att underlätta för ett självständigt liv i samhället. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Ditt uppdrag är att:

 • ge råd och stöd i vardagssituationer
 • stärka sociala kontakter
 • stimulera till en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter
 • träffas cirka en gång i veckan.

Vem kan bli kontaktperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Men du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor samt vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Du ska vara över 18 år och kunna visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister Länk till annan webbplats. om det gäller uppdrag gentemot barn och ungdomar.

Ersättning

Aktiviteterna sker på din fritid och som kontaktperson får du ersättning månadsvis. Du får också ersättning för eventuella kostnader i samband med uppdraget.

Du kan anmäla intresse eller ställa frågor till oss direkt här. Du kan även alltid kontakta kundtjänst.

Ledsagaren ska finnas till hands för den ungdom med funktionsnedsättning som beviljats insatsen. Behovet hos den enskilde ungdomen avgör vilken kompetens som krävs. Variationen på utbildning och erfarenhet hos ledsagare är stor.

Att vara ledsagare

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Insatsen ska underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och delta i samhällslivet.

Ledsagning kan användas för att göra enklare aktiviteter utanför hemmet. Exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller bara för att promenera. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Omvårdnad ingår inte.

 • Som ledsagare fungerar du som ett stöd för personer som har en funktionsnedsättning, som behöver stöttning för att komma ut i samhället, detta genom att följa med på fritidsaktiviteter
 • som ledsagare ger du stöd vid kontakter utanför hemmet
 • som ledsagare har du tystnadsplikt
 • utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister Länk till annan webbplats. krävs.

Vem kan bli ledsagare?

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • stor vikt läggs vid personlig lämplighet, behovet hos det enskilda barnet avgör vilken kompetens som krävs
 • du har ett stort engagemang och intresse för andra människor.

Ersättning

Du får timersättning för uppdraget.

Du kan anmäla intresse eller ställa frågor till oss direkt här. Du kan även alltid kontakta kundtjänst.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: