Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet innebär att du får möjlighet att komma till en anpassad verksamhet. Den ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Den dagliga verksamheten kan ordnas på olika sätt. Det finns dagliga verksamheter i kommunal regi och det kan också ord­nas genom organisa­tioner, kooperativ eller andra aktö­rer.
Mer information om inom vilka områden du kan arbeta, se ovan.

Mer information om insatsen och hur du ansöker:
Daglig verksamhet

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se