Kropp och själ - Antroposofi

Innehållet i verksamheten bygger på den läkepedagogiska och socialterapeutiska pedagogiken som kommer ur den antroposofiska människokunskapen, att alla människor har stora möjligheter till individuell utveckling. Människan ska inte bara betraktas som en tänkande varelse utan även som en känslo- och viljevarelse. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas.

Socialterapi är ett förhållningssätt tillämpat på vuxna, där det sociala och arbetslivet står i centrum, men är format utifrån en helhetssyn dvs. att hela människans kropp, själ och ande utgör en samverkande helhet, ett individuellt liv i gemenskap, i boende, arbete och socialt.

Vi arbetar med en strukturerad vardag samt en omtanke om miljö. Därför läggs det stor vikt vid tydlighet i vardagen dvs. omsorgsfull struktur av dagen, veckan, månaden och årstiden, vilket skapar trygghet, lugn och en förutsägbar vardag. Detta gör vi genom rytmisk återkommande händelser såsom dagliga samlingar, tydliga veckoslut – och månadsavslut och årstidsfester.

Maten vi äter har stor vikt i hur vi mår och därför har vi medvetet gestaltade måltider, som är ekologisk/biodynamiskt odlade och näringsriktiga. Vi äter gemensamma måltider och läser en vers på teckenspråk för att samlas och skapa en lugn atmosfär kring borden.
Vi lägger även stor vikt att lokalerna är estetiska och rogivande genom materialval, inredning och färgsättning.

En viktig del i det antroposofiska är att fördjupa insikten om sin egen identitet och stärka självförtroendet genom att stimulera det kreativa tänkandet. Detta gör vi genom att stimulera initiativförmågan och genom att möjliggöra individernas tankar och idéer.

Den sociala gemenskapen är av stor vikt och det arbetar vi med genom att alla ska komma till tals på samlingarna och kring måltiderna. Vi har teckenspråk både på morgon och eftermiddagssamlingarna då vi har döva personer i verksamheten, så alla kan medverka i samtal och gemenskapen på lika villkor. Vi lär oss att lyssna på varandra, har gemensamma aktiviteter, olika teman om etik och moral på samlingarna samt teater.

Har människor ett kaotiskt inre behöver de ordning i det yttre för att finna balans i det inre, därför arbetar vi med att ha struktur och ordning i vår vardag, men också med terapier av olika slag utifrån vad individen har för behov. Det kan vara rytmisk massage, målning, stimulerande fotbad, omslag och sist men inte minst naturupplevelser i olika former beroende på årstider

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: