Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap för dig som är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller utbildar dig.
Tillsammans med kunnig personal får du möjlighet att utvecklas i en trivsam och trygg miljö.

Insatsen är till för dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Daglig verksamhet erbjuder ett meningsfullt arbete eller meningsfull sysselsättning utifrån personens förutsättningar. Målet är att utveckla hans eller hennes möjligheter till arbete och att ge plats till arbetslivet utifrån var och ens möjligheter och resurser.

På daglig verksamhet arbetar vi för att stärka personer att bli självständiga och delaktiga i sin arbetssituation så långt det är möjligt.

Vanliga frågor om daglig verksamhet

För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av den så kallade personkretsen. Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Personkretsen är personer med

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till­stånd
  • betydande och bestående begåv­ningsmässigt funk­tions­hinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • andra stora och var­aktiga fysiska eller psykiska funk­tions­hinder, som innebär att du har betydande svå­righeter i vardagen och ett omfat­tande be­hov av stöd och hjälp.

För att bedöma om du omfattas av personkretsen så be­hövs underlag som kan styrka diagnoser och hälso­tillstånd.

Inom två veckor kommer någon från Daglig verksamhet ta kontakt med dig eller din företrädare. De informerar om när de kan starta arbetet med att hitta en lämplig placering till dig. Tillsammans kartlägger ni dina behov, resurser, intressen och hur ditt närverk ser ut.

Gruppverksamhet
Verksamheten sker i grupp och genomförs i Stöd och service egna lokaler, anpassade efter sysselsättningen.

Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet
Verksamheten sker i grupp och genomförs i annan kommunal verksamhet eller privat företag.

Individuell placering
När du får en individuell placering på en arbetsplats så får du en arbetskonsulent som ska stötta dig. Ni besöker tillsammans arbetsplatsen. Där träffar ni arbetskamrater och din kontaktperson på stället. Då bestämmer ni också vilka arbetsuppgifter du ska ha.
Ni går igenom en introduktion på din nya arbetsplats. Den hjälper dig att bli trygg med din placering och dina arbetskamrater. Sedan kommer du och din arbetskonsulent att träffas regelbundet utifrån dina behov.

Insatsen daglig verksamhet är avgiftsfri, men du står själv för din matkostnad. Förslagsvis tar du med egen lunch som du kan värma i mikrovågsugnen.

Daglig verksamhet är inte något lönearbete och du har inte någon anställning eller lön. Din försörjning måste därför vara ordnad på annat sätt.

Däremot får du som är i daglig verksamhet habiliteringsersättning, en ekonomisk ersättning som bestäms av socialnämnden.

Det är du själv eller din företrädare som ordnar med resan till och från den dagliga verksamheten. Personer som åker färdtjänst mellan bostaden och daglig verksamhet betalar avgift för arbetsresor.

Färdtjänst - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Öppnas i nytt fönster.

Arbetstiderna är oftast mellan klockan 07.30 – 16.00 men varierar beroende på vilken verksamhet det är.
På individuella placeringar kan tiderna se annorlunda ut beroende på hur arbetsgivaren önskar din närvaro.

Går du en utbildning som är på halvtid eller mindre så kan du ha daglig verksamhet i kombination med att du utbildar dig.

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. Hos Stöd och service kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Klicka på länken för att få veta mer:
Vilket stöd kan du ansöka om enligt LSS eller SoL Öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: