"rootPage" is not defined.

Fritid och mötesplatser

Fritidsaktiviteter för vuxna

För dig som har en funktionsnedsättning finns många fritidsaktiviteter att delta i. För att du ska må bra behöver du ha ...

Mötesplats för dig över 18

Tisdagsklubben är en mötesplats på Nordanå för dig som är över 18 år och har funktionsvariation. Mötesplatsen är för d...

Mötesplats för dig över 65

Måndagsträffen är en mötesplats för seniorer som är 55+ år och har funktionsvariation. Mötesplatsen är för dig som bor i...

Mötesplats för dig med psykisk funktionsnedsättning

På Stationsgatan 19 i centrala Skellefteå i Föreningarnas hus finns mötesplatsen Castor. I huset finns även ideella före...

Korttidstillsyn / fritids för skolungdom 13-21 år

Skolungdom över 12 år, som inte längre har rätt till fritids (efter vårterminen det år ungdomen fyller 13 år), men som b...

Tillgängligt friluftsliv

Friluftsliv ska vara tillgängligt för alla. Här kan du läsa mer om friluftsområden i Skellefteå kommun som är anpassade ...

Kompiskortet

Med ett Kompiskort blir det enklare för dig som har en funktionsvariation att ta del av Skellefteås kultur-, idrotts- oc...

För dig som har en funktionsnedsättning finns många olika aktiviteter att ta del av. Skolungdomar kan få fritids enligt LSS och för vuxna finns tisdagsklubben och måndagsträffen.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se