Kontaktperson

Kontaktperson är till för att bryta den enskildes isole­ring genom samvaro och hjälp till fritidsaktivite­ter. Kontaktpersonen kan också ge råd i olika situationer som inte är så komplicerade att god man, förvaltare eller juridisk exper­tis bör anlitas.

Intresseanmälan till kontaktperson och stödfamilj (Länk till annan webbplats)

Vad innebär kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska och kompis. Ni träffas för att umgås. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd för att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter.

Beroende på behovet och rätten till insats, så kan du få ett beslut om ett antal tillfällen under en period om fyra veckor. Kontaktpersonen är en person som kommunen utser för uppdraget.

Insatsen är avgiftsfri men du står själv för dina egna kostnader i samband med aktiviteter med kontaktpersonen. Kontaktpersonen får ett arvode samt ersättning för eventuella omkostnader i samband med uppdraget. För mer information om ersättning till kontaktperson kontaktas verkställare för insatsen.

Omvårdnad ingår inte i insatsen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: