Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ansöka om korttidsvistelse utanför hemmet när det finns ett behov av det. När det är beslutat att du ska få korttidsvistelse kan du välja om du vill ha din vistelse i ett korttidshem eller hos en stödfamilj. Det finns också läger som du kan delta i.

Du kan söka korttidsvistelse för att själv få avkoppling och miljöombyte, eller för att ge dina närstående avlösning i omvårdnadsarbetet.

Vem får ansöka?

För att få plats på korttidsvistelse måste du som är barn eller ungdom ha ett behov av det och tillhöra någon av följande grupper (också kallat för personkretsar):

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer som efter en hjärnskada i vuxen ålder fått stora begåvningsmässiga funktionshinder som inte går över
  • personer med andra stora fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, där hindren orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett behov av stöd eller service.

Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som avgör vilka grupper som har rätt att få plats på korttidvistelse. Läs mer om stöd enligt lagen om stöd och service (LSS).

Hur ansöker jag om korttidsvistelse?

Om du vill ansöka om korttidsvistelse kan du ringa vår kundtjänst eller fylla i blanketten:

Ansökan om LSS för barn/ungdom , 79.4 kB..

Vilka olika korttidsvistelser finns?

Det finns tre olika former av korttidsvistelser att ta del av: korttidshem, stödfamilj och läger.

I dag finns tre korttidshem i Skellefteå kommun som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, och som har rätt till insatser enligt LSS. Barnet/ungdomen ska genom insatsen erbjudas miljöombyte och rekreation och ges möjlighet till personlig utveckling, samt att anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen ska värna om att eftersträva en hemlik miljö.

Barnen/ungdomarna får komma till korttids de antal tillfällen de är beviljade, det innebär att tillfällena kan vara placerade på både vardagar och helger.

Inriktningen på de olika korttidshemmen varierar. Den som beviljas insatsen blir inskriven på det korttidshem som motsvarar barnets/ungdomens behov, och där det finns plats.

Avlastningstillfällena planeras av verksamheten med hänsyn till kontinuitet och socialt utbyte. Viss hänsyn kan tas till närståendes behov. Alla barn och ungdomar ska ha en genomförandeplan med individuella mål.

Korttidshemmen har öppet vardagar efter skola/fritids och du kan övernatta och åka till skolan eller hem dagen efter. På helgerna har korttidshemmen öppet dygnet runt.

När du vistas hos en stödfamilj bor du i en annan familjs hem. Alla stödfamiljer är utredda och godkända för att ta emot den som behöver stöd.

Vill du bli stödfamilj?

Som stödfamilj tar ni mot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ert hem för att avlasta vårdnadshavarna i omvårdnadsarbetet.

Läs mer och anmäl intresse för att bli stödfamilj här

Du kan ansöka om stöd i form av en lägervistelse. För att få åka på läger måste Skellefteå kommun vara ansvarig för lägret och du måste ha ett behov av att vara med.

Resor och mat ingår inte

Resor ingår inte i LSS-insatserna. Det blir därför föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet eller ungdomen tar sig till och från verksamheten.

Mat ingår inte heller i insatserna. Varje månad får föräldrarna eller vårdnadshavarna därför betala en avgift för mat, som varierar beroende på barnets ålder.

I tabellen ser du vad olika måltider kostar. Priserna är per barn och dag.

Matkostnad per måltid 2020-04-01 - 2021-03 31

0-1 år

2-5 år

6-12 år

13-15 år

16-21 år

Frukost

6 kr

8 kr

13 kr

17 kr

19 kr

Lunch

9 kr

12 kr

20 kr

26 kr

29 kr

Mellanmål

3 kr

4 kr

7 kr

9 kr

10 kr

Middag

12 kr

16 kr

26 kr

34 kr

38 kr

Öva på att bo själv

För ungdom som har korttidsvistelse kan en träningslägenhet vara nästa steg. Där får man möjlighet att prova teknik och andra sätt att göra saker på för att få vara mer självständig. Vill du veta mer? Ta kontakt med verksamhetsstöd, stöd och service.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se