Lagens tre personkretsar

För att få söka stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste du ha särskilda behov och tillhöra vissa grupper. Dessa grupper kallas för personkretsar.

De tre personkretsarna består av:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en fastställd diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats. För varje insats du söker gör kommunen en individuell prövning av just dina behov.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se