Ledsagarservice

Ledsagning är en insats för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället.

En ledsagare stöttar dig genom att följa dig på aktiviteter om du inte klarar det på egen hand, till exempel att besöka vänner, gå på en promenad, göra ärenden eller att delta i kulturaktiviteter.

Ledsagarservice är en insats för dig med funktionsnedsättning, och som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter. En ledsagare hjälper till att bryta isoleringen och stöttar dig vid kontakter utanför hemmet.

Ledsagarservice är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs här om LSS och målet med insatserna.

Syfte med ledsagarservice

Genom ledsagarservice får du möjlighet att komma ut i samhället, delta i kulturaktiviteter, besöka vänner eller helt enkelt komma ut på en promenad.

Vem har rätt till ledsagare?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen.

Beskrivning av lagens tre personkretsar.

Hur ansöker jag om ledsagare?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om ledsagare. För att ansöka kontaktar du kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i blanketten
Ansökan om LSS för barn/ungdom (pdf) , 79.4 kB..

Vem är ledsagare?

Ledsagaren är en enskild person som får sitt uppdrag av socialkontoret. Variationen på utbildning och erfarenhet hos ledsagare är stor. Behovet hos den som får insatsen avgör vilken kompetens som krävs.

Vill du bli ledsagare? Läs mer här

Ledsagarservice är en insats för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället. En ledsagare stöttar dig genom att följa dig på aktiviteter om du inte klarar det på egen hand, till exempel att gå på en promenad eller delta i kulturaktiviteter.

Vem har rätt till ledsagare?

Du som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS har alltid rätt att få ditt behov av ledsagning prövat. Du kan då få ledsagare ett visst antal timmar per vecka.

Hur ansöker jag om ledsagare?

Frivillig ledsagarservice

Du som har funktionsnedsättning men inte omfattas av LSS, kan söka frivillig ledsagarservice.

Servicen riktar sig till dig som har bestående funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och bor i ordinärt boende. Den frivilliga ledsagarservicen ska vara godkänd före 65 års ålder.

För att söka kontaktar du Frivillig ledsagarservice på 0910-73 53 65. Öppettider 9-16 (lunch 12-13).

Ledsagningen är max två timmar per vecka och är avgiftsfri.

Vem är frivillig ledsagare?

Ledsagare är personer från olika föreningar som har fått en särskild utbildning.

Om du är intresserad av att bli frivillig ledsagare kontaktar du Frivillig ledsagarservice på 0910-73 53 65. Öppettider 9-16 (lunch 12-13).

Boka en ledsagare

När du beviljats ledsagare vänder du dig till Ledsagarservice för att boka enskilda tillfällen, telefon: 0910-73 53 65.

Ledsagning utanför kommunen

Om du som har beslut om ledsagarservice enligt LSS gör en resa utanför kommungränsen bekostar Skellefteå kommun omkostnader för ledsagaren med högst 200 kronor.

Du betalar själv mellanskillnaden från 200 kronor och uppåt till ledsagaren.

Ledsagarna är försäkrade genom verksamhetsförsäkring om en olycka skulle inträffa när uppdraget utförs.

Du bör ha en egen olycksfallförsäkring.

Ledsagarservice genom socialtjänstlagen

Du som har funktionsnedsättning men inte omfattas av LSS, har alltid rätt att få ditt behov av ledsagning prövat enligt socialtjänstlagen (SoL).

Biståndsbedömare på äldreomsorgens beslutsenhet gör en individuell behovsbedömning. Du betalar en omsorgsavgift och ledsagningen utförs av hemtjänsten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se