Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till hjälp av personlig assistent. Det är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

När kan jag få personlig assistans?

Assistans ges till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp i situationer av mycket privat karaktär, så kallade grundläggande behov. Det är främst personer med fysiska funktionsnedsättningar och de mest omfattande behoven som kan ha rätt till personlig assistans.

De grundläggande behoven är:

 • personlig hygien
 • att inta måltider
 • klä av och på sig
 • kommunicera med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade;
  gäller situationer där personer med psykiska funktionshinder behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att de överhuvudtaget ska kunna sköta de grundläggande behoven

När de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka kan assistansersättning beviljas från Försäkringskassan. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Är de grundläggande behoven färre än 20 timmar per vecka, kan personlig assistans beviljas från kommunen.

Den som har behov av personlig assistans för grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

För att ha rätt till en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), behöver du omfattas av en så kallad personkrets. Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Beskrivning av lagens tre personkretsar

Hur ansöker jag om personlig assistans?

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunen via vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i en av de här blanketterna:

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om personlig assistans.

Vad händer när jag har fått beslut om personlig assistans?

Du som har fått ett beslut om personlig assistans har möjlighet att välja vem som ska anordna assistansen. Du kan:

 • välja kommunen som anordnare

Assistans med professionalitet, engagemang och framsynthet för dig som är vuxen.

För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och
meningsfullt liv.

Hos oss tecknar du ett avtal , 150.8 kB. som beskriver vad som ingår i assistansen.

Om du inte väljer vem som ska anordna din assistans, kommer kommunen att ringa dig och ge dig mer information om vad det innebär att ha kommunen som anordnare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats.kan ge information om vilka privata anordnare som har tillstånd att bedriva personlig assistans.

Den här serviceförklaringen är för dig som söker eller har insatser enligt LSS. Här kan du läsa vad du kan förvänta dig av socialkontoret, Skellefteå kommun och vad du kan göra för att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att fatta beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att dina beviljade insatser genomförs. Stödet är frivilligt för dig. Vårt ansvar är att göra information om LSS tillgänglig för dig som medborgare. Vi ska också samarbeta med andra myndigheter och funktioner i samhället för att du som har en funktionsnedsättning ska få stöd av bra kvalité.
Vi ansvarar också för att du möter kompetent personal som behandlar dig bra, värnar om din integritet och som ger dig stöd att kommunicera.

För att få stöd enligt LSS måste du omfattas av den personkrets som anges i 1§ LSS. Du lämnar in en ansökan, ditt behov av stöd utreds. I beslutet står det om du har rätt till den insats du har sökt eller inte.

Vi lovar dig att

 • utforma stödet så att det stärker dig att leva ett självständigt liv
 • du får en kontaktpersonal som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för din beviljade insats
 • genomförandeplanen beskriver vad som är viktigt för dig och blir vår grund för att kunna ge dig rätt stöd i rätt tid utifrån det behov som du har
 • du och din kontaktpersonal följer upp om du har fått det stöd som du behöver
 • vi anpassar stöd och insats efter det som händer i ditt liv
 • arbeta för att skapa möjligheter för dig att vara delaktig i samhället
 • stödja dig att få tillgång till information om det som är viktigt för dig för att du ska kunna delta i samhället
 • stödja dig att förstå informationen så att du kan fatta beslut om hur du vill leva ditt liv på bästa sätt
 • stödja dig att göra val i livet och hjälpa dig att förstå vilka konsekvenser dina val kan ge
 • stödja dig att planera din dag så du vet vad som ska hända och har mod att våga prova alternativ

Ditt ansvar

För att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig behöver vi din hjälp.

Vi förväntar oss:

 • Att du berättar om dig, ditt liv och dina behov så att vi kan fatta beslut och planera stödet.
 • Att du utifrån dina förutsättningar planerar stödet tillsammans med din kontaktpersonal och sedan berättar hur du tycker att stödet fungerar.
 • Att du berättar om ditt behov av stöd förändras. Prata med din kontaktpersonal eller den handläggare som fattat beslut om ditt stöd.

Om vi inte håller vad vi har lovat

Vi vill höra vad du tycker så att vi kan bli bättre. Om du eller vi upplever att vi inte håller det vi lovat vill vi gärna ha kontakt med dig. Berätta för oss på vilket sätt eller varför vi inte hållit vårt löfte. Vi bestämmer sedan hur vi ska göra för att förbättra vårt arbete.
Om du inte är nöjd med ditt beslut så ger vi dig information om hur du överklagar beslutet. Vi kan hjälpa dig att överklaga om du vill det. Skellefteå kommun har ansvar för att erbjuda dig stöd inom 3 månader, från att du har fått beslut.

Är du inte nöjd med det stöd du får? Eller har du andra funderingar och synpunkter?

Ta kontakt med ansvarig chef, din LSS-handläggare eller någon personal. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst.

Öppen verksamhet för ungdomar

Öppen verksamhet för ungdomar

För ungdomar 13-21 år med personlig assistans finns möjlighet att vistas i en öppen verksamhet efter skoldagens slut och i samband med lov. Det kallas korttidstillsyn.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se