Så kan du hjälpa människorna från Ukraina

Det är många som är engagerade och vill hjälpa de människor som har flytt hit från Ukraina. Här får du flera tips på hur du kan stötta dem som bor i Skellefteå kommun.

För att de människor som flytt hit från Ukraina så snart som möjligt ska finna sin plats i samhället är det viktigt med ett gott samarbete mellan Migrationsverket, kommunen, regionen och civilsamhället. Det betyder mycket att du som civilperson vill hjälpa och verka för ett samhälle där de som kommer till kommunen känner sig välkomna. Det finns många olika sätt att hjälpa till på.

I och med kriget i Ukraina har EU:s medlemsstater aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger dem möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till förskola och skola för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Ukrainska medborgare kan välja att vistas i Sverige i 90 dagar innan de behöver kontakta Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun har ansvar för att ordna plats för alla barn i förskola och skola. Vi har också ett ansvar för barnens sociala situation, att de lever under trygga förhållanden.

Från den 1 juli 2022 tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende till dem som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ansvarsövertagandet från Migrationsverket sker successivt under andra halvåret 2022. (Migrationsverket behåller sina övriga ansvarsområden för dessa personer, exempelvis ekonomiskt bistånd.) Läs mer om övertagandet av boendeansvaret här

Om ensamkommande barn och unga anvisas hit, är det kommunen som tar emot dem och ansvarar för boende och omsorg.

Frivilligorganisationer, församlingar och studieförbund i kommunen jobbar med att hjälpa flyktingarna i Ukraina på flera sätt. Flera privata initiativ har också startat upp.

Till exempel finns privata grupper och initiativ som jobbar med att få in och sortera de nödvändiga saker som flyktingarna visar sig behöva. Flera studieförbund har startat upp kurser i svenska spåket. Och flera frivilligorganisationer håller språkcaféer och liknande träffar för att sammanföra nyanlända med invånare som bott här länge.

Om du vill hjälpa till som volontär kan du kontakta en lokal frivilligorganisation, som Röda korset eller Rädda barnen.

Vill du hjälpa flyktingarna i Skellefteå?

Om du vill skänka saker kan du vända dig till privata grupper och initiativ som t.ex. Skellefteå med Ukraina, som samlar in och sorterar varor som flyktingarna behöver.

De second hand-butiker som finns i orter där flertalet flyktingar bor kan också ha den funktionen.

Har du, din förening eller ditt företag en större byggnad som kan fungera som temporära bostäder med många sovplatser? Det kan till exempel vara lägenhetshus, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och andra samlingslokaler som kan iordningsställas till tillfälliga boenden.

Då kan du anmäla den via e-tjänsten Registrera tillfälliga boendeplatser för personer i behov av skydd Länk till annan webbplats..

Flyktingarna från Ukraina har enligt massflyktsdirektivet inte rätt till kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI).

Om du vill hjälpa till med att undervisa i svenska språket kan du ta kontakt med ett studieförbund och erbjuda dina tjänster.

Du kan även delta på de språkcaféer och andra mötesplatser som t.ex. lokala frivilligorganisationer och bibliotek håller regelbundet. På så vis underlättar du för nyanlända att lära sig svenska och komma in i samhället. På samma gång som du får lära känna nya människor.

Språkcafé på bibliotek - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Det behövs alltid fler volontärer, till exempel som kan fungera som samtalspersoner på språkcaféer och liknande träffar, samt som kan ge barnpassning i grupp så föräldrarna får möjlighet att lära sig svenska och knyta nya kontakter.

Öppna mötesplatser och språkcaféer

Mötesplatsen Vän i Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. håller öppet torsdagar klockan 16 -19 på St Olovsgården.

Språkcafé på bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. håller till på Stadsbiblioteket på tisdagar.

Du kan även kontakta en lokal församling, Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Tusen systrar om du vill hjälpa till.

Vän i Skellefteå är ett nätverk som vill skapa möjligheter för människor att träffas. Nätverket hjälper till att matcha och sammanföra individer, familjer eller mindre grupper efter önskemål och intresse.
Vän i Skellefteå på facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu när det kommer många flyktingar till kommunen behövs flera kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och gode män. Läs mer om våra frivilliga uppdrag:
Vill du hjälpa en medmänniska? Du behövs!

Stöd vid kommunikation

Aktuellt

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: