"rootPage" is not defined.

Brandskydd och säkerhet

Brandsäkerhet

Genom ökad kunskap kan man lättare förebygga en brand. Du kan lära dig mer om detta via den här webbplatsen, men du får ...

Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också ...

Brandvarnare

I Sverige omkommer över 100 människor varje år i bränder. Många bränder inträffar i bostaden om natten. Den vanligaste d...

Fyrverkerier

Varje år skadas mellan 200 och 300 personer i fyrverkeriolyckor. En fjärdedel skadas så allvarligt att de måste läggas i...

Sotningstjänster

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunk...

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi.

Digitala tjänster

Digitala tjänster