Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Räddningstjänsten är en verksamhet som arbetar efter de målsättningar som medborgarna genom sina förtroendevalda anger. Genom Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor har övergripande säkerhetsmål i kommunen och specificerade prestationsmål för vår verksamhet angivits. Dessutom styrs verksamheten genom de styrkort som gäller årsvis.

Lagen om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor anger målsättningarna för hur kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete ska ske.

Handlingsprogrammet består av två delar, en för olycksförebyggande verksamhet och en för räddningstjänst. Handlingsprogrammet beskriver:

  • Målsättningarna för kommunens verksamheter angående olyckor
  • Hur det olycksförebyggande arbetet är ordnat
  • Hur den skadeavhjälpande verksamheten är ordnad
  • Vilka risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser som finns i kommunen
  • Vilken förmåga och vilka resurser kommunen har att göra räddningsinsatser

Säkerhets- och prestationsmål

Säkerhetsmålen är indelade i:

  • Gemensamma mål
  • Mål för olycksförebyggande verksamhet i kommunen
  • Mål för räddningstjänst

För att uppnå säkerhetsmålen har samhällsbyggnadsnämnden preciserat vilka prestationsmål som gäller för räddningstjänsten.

Prestationsmålen är uppdelade i:

  • Prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet
  • Prestationsmål för räddningstjänst

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se