"rootPage" is not defined.

Våld och hot

Utsatt för våld i nära relation

Du (kvinna, man eller person med annan könsidentitet) som lever eller har levt i en relation där du har blivit slagen, h...

Utövat våld i nära relation

Du (man eller kvinna) som lever eller har levt i en relation där ditt beteende kan ha skrämt, kränkt, sårat eller skadat...

Barn som upplevt våld

Individuell krisbearbetning till barn och unga från 3 år upp till 20 år som upplevt våld i sina familjer.

Hedersrelaterat våld

I Skellefteå har socialkontoret och skolan en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld. På den här sidan hittar d...

KAST-mottagningen och sex mot ersättning

KAST står för Köpare av sexuella tjänster. På KAST-mottagningen erbjuds samtalsbehandling för dig som vill sluta köpa se...

Bryt våldsarvet

Har du själv erfarenhet av våld i din uppväxtfamilj och oroar dig för hur det ska påverka dig som förälder? Centrum mot ...

Ett Skellefteå fritt från våld

Vi behöver prata om våld. Vad som föregår det, och hur vi kan förebygga det. Men för att kunna göra det behöver vi först...

Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Till CMV kan man komma om man blivit utsatt av sin partner respektive utsätter sin partner för kränkande, respektlöst och våldsamt bemötande.

Våld är inte ett uttryck för kärlek!

Psykiskt eller fysiskt våld börjar sällan på en gång i ett förhållande, utan brukar komma gradvis. Partnern kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Men att trycka ner någon annan är aldrig ett uttryck för kärlek. Detsamma gäller svartsjuka. Det är aldrig okej att kontrollera någon för att man själv är svartsjuk. Svartsjuka är inte romantiskt!

Att hota någon, eller använda fysiskt eller sexuellt våld är förbjudet enligt lagen. Det är aldrig den som blir utsatts fel. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld.

Alla kan utsättas för våld, men ingen ska behöva leva med våld. Du kan få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker påverka andra människor (Per Isdal)

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se