Akut hjälp

Behöver du eller vet du om någon som snabbt behöver hjälp? Här hittar du telefonnummer till akut hjälp, socialjouren och...

Familj, barn och ungdom

Livet är inte alltid lätt och många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp och stöd av olika slag. Här kan du lä...

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara ditt dagliga liv kan få stöd och service. Stödet utgå...

Äldre

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, sig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Vi hjälper dig att hitta rä...

Anhörigstöd

Att leva nära någon som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblem kan ib...

Frivilliga uppdrag

Vill du göra en insats för en annan människa? Eller har du redan ett uppdrag? Här hittar du mer information.

Våld och hot

Centrum mot våld (CMV) erbjuder stöd till personer som lever/har levt i förhållanden där det förekommer våld. Till CMV k...

Ekonomi och försörjningsstöd

Alla som bor i Skellefteå kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det ska finnas hjälp att få om du riskerar at...

Invandring och integration

Kommunens flyktingmottagning tar emot nyanlända personer och hjälper dem att komma in i det svenska samhället. Vi vill a...

Missbruk, riskbruk och beroende

Vem som helst kan utveckla ett missbruksproblem. Här kan du läsa mer om det stöd som finns ifall alkohol, droger eller s...

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, som utförs av sjuksköterska, a...

RELATERAD INFORMATION

Konsumentvägledarna

Vi ger invånare i Skellefteå, Robertsfors och Malå kommuner råd om konsumenträtt, dvs när det handlar om köp mellan en p...

Olyckor och kriser

Skellefteå kommun arbetar förebyggande. Här får du information om hur du själv kan förebygga olyckor och vad du gör om e...

Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive ko...

Dödsfall och begravning

För en del människor kan en borgerlig begravning utan religiös anknytning kännas lättare. Här kan du läsa mer om vad en ...

Härbärge

Är du hemlös och behöver någonstans att sova? Det finns ett härbärge i Ursviken.

Säkra digitala möten

Digitalt Möte är en applikation (app) för säkra videomöten. Här hanteras känsliga uppgifter på ett tryggt och säkert sät...

  • Kommunens vård, omsorg och stöd i ansträngt läge

    På grund av ett ansträngt läge orsakat av den ökade spridningen av Covid-19, måste kommunens Vård och omsorg samt Stöd och service göra prioriteringar i sina verksamheter. Det innebär att vissa insatser flyttas fram eller tas bort helt under en period, för att trygga de insatser som behövs för att säkra liv och hälsa.
  • Få råd och tips av Föräldrasupporten i digital föreläsning

    Känner du också att du ibland skulle vilja ha lite coachning i hur man som förälder kan hantera olika situationer? Föräldrasupporten erbjuder kostnadsfri rådgivning och vägledning för föräldrar till barn mellan 0 och 18 år. Nu kan du ta del av deras digitala föreläsning som de gav den 27 april.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se