Försenade fakturor för hemtjänst och hälso- och sjukvård

På grund av tekniska problem är fakturan försenad. Du behöver inte ringa till kundtjänst.

Så kan du hjälpa människorna från Ukraina

Det är många som är engagerade och vill hjälpa de människor som flyr hit från Ukraina. Här får du flera tips på hur du kan stötta dem som kommer till Skellefteå kommun.
Denna sida uppdateras kontinuerligt med ny information.

Massflyktsdirektivet innebär att många människor kan komma till Skellefteå kommun med kort varsel. Därför är det så viktigt med ett gott samarbete mellan Migrationsverket, kommunen, regionen och civilsamhället. Det betyder mycket att du som civilperson vill hjälpa och verka för ett samhälle där de som kommer till kommunen känner sig välkomna. Det finns många olika sätt att hjälpa till på.

I och med kriget i Ukraina har EU:s medlemsstater aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger dem möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till förskola och skola för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Ukrainska medborgare kan välja att vistas i Sverige i 90 dagar innan de behöver kontakta Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommuns ansvar för de människor från Ukraina som kommer hit handlar främst om att ordna plats för alla barn i förskola och skola. Vi har också ett ansvar för barnens sociala situation, att de lever under trygga förhållanden.

Efter förfrågan från Migrationsverket kan kommunen öppna upp evakueringsboenden. Då ansvarar vi för lokalerna, maten och nödvändig kringservice till dess att flyktingarna antingen hittar ett eget boende eller erbjuds bostad av Migrationsverket.
Om ensamkommande barn och unga anvisas hit, är det kommunen som tar emot dem och ansvarar för boende och omsorg.

Skellefteå kommun har även en erfaren flyktingmottagning som ger stöd och information och hjälper nyanlända att komma in i det svenska samhället, efter att de har fått uppehållstillstånd och anvisats till kommunen.

Frivilligorganisationer, församlingar och studieförbund i kommunen jobbar med att hjälpa flyktingarna i Ukraina på flera sätt. Flera privata initiativ har också startat upp.

Till exempel finns privata grupper och initiativ som jobbar med att få in och sortera de nödvändiga saker som flyktingarna visar sig behöva. Flera studieförbund har startat upp kurser i svenska spåket. Och flera frivilligorganisationer håller språkcaféer och liknande träffar för att sammanföra nyanlända med invånare som bott här länge.

Om du vill hjälpa till som volontär kan du kontakta en lokal frivilligorganisation. Du kan även anmäla intresse via det nationella initiativet En Trygg Start i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du hjälpa flyktingarna i Skellefteå?

Om du vill skänka saker kan du vända dig till privata grupper och initiativ som t.ex. Skellefteå med Ukraina, som samlar in och sorterar varor som flyktingarna behöver.

De second hand-butiker som finns i de orter där ett flertal flyktingar bor kan också ha den funktionen.

Vill du som privatperson erbjuda temporärt boende och stöd för flyktingar från Ukraina under den första tiden i Sverige, kan du anmäla dig via det nationella initiativet En Trygg Start i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du, din förening eller ditt företag en större byggnad som kan fungera som temporära bostäder med många sovplatser? Det kan till exempel vara lägenhetshus, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och andra samlingslokaler som kan iordningsställas till tillfälliga boenden.

Då kan du anmäla den via e-tjänsten Registrera tillfälliga boendeplatser för personer i behov av skydd Länk till annan webbplats..

Flyktingarna från Ukraina har enligt massflyktsdirektivet inte rätt till kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI).

Om du vill hjälpa till med att undervisa i svenska språket kan du ta kontakt med ett studieförbund och erbjuda dina tjänster.

Du kan även delta på de språkcaféer och andra mötesplatser som lokala frivilligorganisationer håller regelbundet. På så vis underlättar du för nyanlända att lära sig svenska och komma in i samhället. På samma gång som du får lära känna nya människor.

Det behövs fler volontärer, framförallt som kan fungera som samtalspersoner på språkcaféer och liknande träffar, samt som kan ge barnpassning i grupp så föräldrarna får möjlighet att lära sig svenska och knyta nya kontakter.

Om du vill hjälpa till med detta kan du t.ex. kontakta en lokal församling, Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Tusen systrar.

Flera frivilligorganisationer håller regelbundet öppna språkcaféer och liknande träffar för att sammanföra nyanlända med invånare som bott länge här.

Ett exempel är mötesplatsen Vän i Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som hålls varje torsdag på St Olovsgården, Canalen. Du kan komma när du vill mellan kl. 16-19.

Föreningen Tusen Systrar har en öppen mötesplats för kvinnor tisdagar mellan kl. 13-16 samt torsdagar kl. 12.30-15, på Stationsgatan 18 i lokalen Lighthouse.

Vän i Skellefteå är ett nätverk som vill skapa möjligheter för människor att träffas. Nätverket hjälper till att matcha och sammanföra individer, familjer eller mindre grupper efter önskemål och intresse.
Vän i Skellefteå på facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu när det kommer många flyktingar till kommunen behövs flera kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och gode män. Läs mer om våra frivilliga uppdrag:
Vill du hjälpa en medmänniska? Du behövs!

Stöd vid kommunikation

Aktuellt

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen