"rootPage" is not defined.

Trafik och samhällsutveckling

Planering i kommunen

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Om du tänker köpa en fast...

Parkering

Ska du parkera med EU-moped, ansöka om tillstånd för rörelsehindrade eller har du fått en parkeringsanmärkning? Här hitt...

Resor och transporter

Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, så som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriter...

Snö, halka och renhållning

Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator rena och om hur snöröjningen går till under vintern.

Cykla

I Skellefteå kommun finns ca 24,8 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 18,7 mil. Huvudcykelnätet består...

Gator

Här kan du läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra och vad som gäller vid byggnationer och reparationer av vår...

Hållbara Skellefteå

Vi har höga ambitioner i Skellefteå. Det finns inget alternativ till att utvecklas hållbart när vi växer. När Skellef...

RELATERAD INFORMATION

Tillväxtscenario

Kanske blir det just här som tillväxt och befolkningsökning är som störst i Sverige fram till 2030. Men hur många fler b...

Skellefteå växer

Det som sker här just nu är unikt och du har garanterat märkt av utvecklingen på många håll. Skellefteå växer är kommun...

Efterfrågan på bostäder och tomter är stor i Skellefteå kommun. Här hittar du hur det planeras och vad som byggs.