"rootPage" is not defined.

Planering i kommunen

Genom översiktsplaner och detaljplaner styr kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Om du tänker köpa en fast...

Parkering

Ska du parkera med EU-moped, ansöka om tillstånd för rörelsehindrade eller har du fått en parkeringsanmärkning? Här hitt...

Resor och transporter

Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, så som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriter...

Snö, halka och renhållning

Här kan du bland annat läsa om hur vi håller kommunens gator rena och om hur snöröjningen går till under vintern.

Cykla

I Skellefteå kommun finns ca 23,5 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 17,4 mil. Cykelnätet består både...

Gator

Här kan du läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra och vad som gäller vid byggnationer och reparationer av vår...

Hållbarhet och klimat

Att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling är en utmaning. Vi måste arbeta på många olika fronter. Skel...

Bredband och IT

Skellefteå kommun har antagit en bredbandsstrategi där planen är att stärka infrastrukturen så att minst 90 procent av a...

RELATERAD INFORMATION

Tillväxtscenario

Kanske blir det just här som tillväxt och befolkningsökning är som störst i Sverige fram till 2030. Men hur många fler b...

Skellefteå växer

Det som sker här just nu är unikt och du har garanterat märkt av utvecklingen på många håll. Skellefteå växer är kommun...

Efterfrågan på bostäder och tomter är stor i Skellefteå kommun. Här hittar du hur det planeras och vad som byggs.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se