"rootPage" is not defined.

Gator

Belysning

Här kan du läsa om belysningen i Skellefteå kommun, till exempel vilka tider vår vägbelysning är tänd eller hur en felan...

Dispenser

Vid vissa tillfällen går det att få tillstånd att frångå vissa regler i trafikförordningen. Några av de tillfällena kan...

Enskilda vägar

De enskilda vägarna är den största delen av Sveriges alla gator och vägar. Det finns cirka 28 000 mil enskilda vägar i l...

Gräva i och arbeta på offentlig plats

Du måste ansöka om grävtillstånd hos kommunen innan du gräver i offentlig mark. Alla som bedriver arbete i närheten av e...

Namnsättning av gator och adresser

Kommunen ansvarar för samhällets tillgång till tydliga och korrekta adresser. En adress är kopplad till en geografisk pu...

När vi bygger om din gata

Här kan du ta del av lite allmän information om vad som sker när det byggs om på dina gata. Det gäller både ombyggnad av...

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, att ändra beteende samt att sänka hastigheterna. Att bygga fysiska tr...

Vägvisning

Du kan ansöka om att få vägvisning med lokaliseringsmärken på det kommunala och statliga vägnätet. Det gäller vägvisning...

Här kan du läsa om hur vi håller kommunens gator trafiksäkra och vad som gäller vid byggnationer och reparationer av våra gator.