"rootPage" is not defined.

Styrning och mål

Från globala mål ner till nationell nivå för Sverige och slutligen mål och styrdokument på lokal nivå. Här kan du se vad vi utgår från i vårt arbete.

Målen i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet. Sveriges miljömål beskriver i sin tur vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gäller just miljöfrågorna. De svenska målen är betydligt mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen gör det lättare att följa utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast.

Mål på lokal nivå

De globala och nationella målen har vi brutit ner till lokal nivå för att de ska kunna användas i våra verksamheter. Det är framförallt vår utvecklingsstrategi vi vill lyfta fram här.

Vår utvecklingsstrategi

Vi har en övergripande utvecklingsstrategi, Skellefteå 2030, Öppnas i nytt fönster.som togs fram i samarbete med tusentals människor som bor runt om i kommunen. Den ger en vägvisning hur vi kan växa till 90 000 invånare 2030 på ett hållbart sätt, och går i linje med Agenda 2030.

I bilden nedan kan du se hur våra styrande dokument hänger ihop. Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Styrdokument

Hur vi arbetar och vad som är prioriterat framgår av våra handlingsplaner och strategier. Nedan hittar du olika styrdokument.

Senast uppdaterad: