"rootPage" is not defined.

Hållbarhet och klimat

Skellefteås miljömål

Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, med övergripande mål till år 2025.

Dagvattenstrategin

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dränvat...

Hållbart byggande

Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå ta...

Träbyggnadsstrategi

Skellefteå är en modern trästad som driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utvecklin...

Sustainable Skellefteå

Sustainable Skellefteå är en samverkansplattform för att utveckla arbetssätt och projekt för en hållbar samhällsutveckli...

Earth Hour

Lördagen den 25 mars, klockan 20:30–21:30 är det dags att släcka våra lampor för att ta ställning för klimatet och skick...

Att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling är en utmaning. Vi måste arbeta på många olika fronter. Skellefteå är ledande inom hållbart träbyggande och vi jobbar aktivt för att fler ska välja hållbara och säkra resor. En stor utmaning är att bryta beroendet av fossila bränslen, som är ett av Skellefteå kommuns miljömål.

Genom att minska vår energianvändning minskar vi också vår klimatpåverkan. Sveriges riksdag har antagit en mängd miljömål som måste nås för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem.

Visste du att...

...Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen!

  • 9 av 10 svenskar källsorterar sina förpackningar och tidningar.
  • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor.
  • Om alla glasförpackningar som samlas in i Sverige under ett år skulle ställas på en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt jordklotet.
  • En enda återvunnen dagstidning sparar energi tillräckligt för att koka 38 kaffekoppar.
  • Om alla förpackningar av aluminium och stål skulle lämnas till återvinning blir energin som sparas så stor att den skulle kunna värma upp till 13 900 småhus varje år.
  • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
  • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna förpackningar.

Svenskarna använder i genomsnitt ungefär 140 liter vatten per person och dag. Genom att installera snålspolande armaturer och toalettstolar med vattensnåla spolsystem, duscha snabbt, diska i diskmaskin och fylla tvättmaskinen när du tvättar kan du minska din vattenanvändning rejält.

Om vi däremot tittar på hur mycket vatten som används för att producera vår mat, våra kläder, möbler och andra varor blir siffran mycket högre. Det här vattnet som vi aldrig ser kallas virtuellt vatten och det uppgår till 5 890 liter per person och dag.

Genom att planera dina matinköp, tänka långsiktigt vid nya möbel- och klädinköp och återbruka/handla second hand påverkar du hur mycket virtuellt vatten du omsätter. Mycket av det virtuella vattnet används i områden av världen där det finns brist på rent vatten.

Transporter står för cirka en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Vad vi tankar och hur mycket vi använder våra fordon har alltså en väldigt stor påverkan på miljön!

Skellefteå kommuns satsning på biogas är ett exempel på produktion av alternativa bränslen . Idag kör många av kommunens fordon på biogas. Sverige är ett av de länder som redan nu nått EU-målet på 10 % förnybara bränslen till år 2020.

Lämna bilen hemma så ofta det går! Cykla, gå, åk kommunalt eller samåk så långt det är möjligt så gör du miljön en stor tjänst.

Dagens teknik tillåter företag, organisationer, föreningar och privatpersoner att organisera resfria möten vilka förutom att minska behoven av transporter även sparar tid, pengar och krymper avstånden mellan deltagarna.

I Sverige görs 77 % av alla resor med bil. Av dessa bilresor är 62 % kortare än 4 km, ett avstånd man lätt skulle kunna cykla istället för att köra bil. Bilarnas koldioxidutsläpp bidrar i hög grad till växthuseffekten.

I Skellefteå bor drygt 48 % av invånarna mindre än 5 km från centrum. På cykelkartan kan du se var cykelbanorna finns och en markering som visar avståndet in till centrum. Prova att cykla, gå eller åka kollektivt istället! Att cykla 5 km tar bara ca 15-20 min.

Kolla in cykelkartan

För att minska de skadliga utsläppen i centrum har Skellefteå kommun ett åtgärdsprogram ”Renare stadsluft”.

Skellefteå kommun arbetar aktivt med "Mobility Management", vilket innebär att påverka med information och kommunikation innan resan ens har börjat.

Tips! Trafikverkets broschyr om hållbart resande Länk till annan webbplats.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se