Hållbarhetsarbete i de kommunala verksamheterna

Avfall

Många tycks fortfarande tro att ”soptippen” eller återvinningscentralen är slutstation men det är precis tvärtom. Det är...

Biblioteket

"Att utveckla läsandet gör att vi kan bygga ett hållbart samhälle som är byggt på kunskap där människor kan relatera til...

Energi och klimat

”Jag jobbar mycket med att hitta sätt för personer att spara energi utan att behöva investera”

Fritid

"Närhet till natur och friluftsliv påverkar vår hälsa och bidrar till ett hållbart liv och förbättrade levnadsvanor."

Förebyggande rådet

”Långsiktiga insatser är avgörande för att skapa förändring."

Gator och parker

Att träd vi planterar har rätt förutsättning för att vara friska och leva länge.

Konsumentvägledning

”Att reklamera dåliga produkter och tjänster är bra ur hållbarhetssynpunkt”

Må bra-grupper

”Det leder till ett starkare samhälle när fler hjälps åt och bättre förutsättningar till en god och jämlik hälsa i hela ...

Rondellen

”Istället för att slänga det som inte går att sälja kan det användas till något nytt och brukbart”

Samhällsbyggande

"All planering måste ha ett hållbarhetsperspektiv i grunden."

Samhällsplanering

”Att få in hållbarhet i samhällsplaneringen tillsammans med arkitekter och planerare.”

Trafikplanering

"När vi bygger ny infrastruktur eller gör om befintlig bygger vi för framtiden. "

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se