Fyra frågor om hållbarhet – Avfall

Många tycks fortfarande tro att ”soptippen” eller återvinningscentralen är slutstation men det är precis tvärtom. Det är här mycket kan få ett nytt liv.

Marie Kågström, ÅVC-arbetare vid Bureå och Burträsk återvinningscentraler

Hur arbetar du in din dagliga verksamhet med hållbarhet?
Avfallsverksamheten är en samhällsfunktion som jobbar för att kommunen ska ha en fungerande avfallshantering av stort och smått. Många tycks fortfarande tro att ”soptippen” eller återvinningscentralen är slutstation men det är precis tvärtom. Det är här mycket kan få ett nytt liv. Antingen genom att återbrukas eller via materialåtervinning. Det är bara slatten, som inte har någon annanstans att ta vägen eller som är lämpligt att återintroduceras i kretsloppet som tas ut för energiåtervinning eller deponi. Vi är en viktig pusselbit i det cirkulära samhället.

Vad är viktigt i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Allt högre krav ställs på servicen. Där har vi försökt möta invånarna genom att öppna upp en återvinningscentral med obemannade tider. Detta hoppas vi kunna utveckla vidare och sprida till resten av kommunen för att möta behoven samtidigt som vi klarar av det resursmässigt. Det är en avvägning och ett stort ansvar för besökarna som får tillgång till ÅVC-kortet. Än så länge finns möjligheten i Bureå men det är också på gång i Burträsk och Jörn. Där får vi chansen att utbilda våra invånare och fritidshusägare och de får chans att ställa frågor. Det är viktigt att inte bara få dem att förstå hur man sorterar utan också varför.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
En typisk kommentar vi får höra oändligt många gånger är att ”allt brinner”, vilket är ett förlegat synsätt på avfallshantering. Det kommer från en tid med bränngrop och utan en tanke på vad röken och vatten som passerar avfallet och askan för med sig. Många har tagit till sig kunskapen om vikten av att allt faktiskt ska hamna rätt men det är fortfarande en utmaning att se till att det också gör det.

Vad är framtidens utmaning för er?
Framtiden pekar på krav att kunna sortera ut mer av materialet i egna och fler fraktioner. Det vill säga att inte så mycket ska lämnas i samma containrar under gemensamma fraktionsnamn till exempel brännbart. Det är en positiv utveckling och innebär att mer kommer att kunna materialåtervinnas. Men det innebär att vi ska hitta ytor för exempelvis fler containrar inom det begränsade området som finns på en mindre återvinningscentral.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: