Fyra frågor om hållbarhet – Bibliotek i Skellefteå kommun

Anna Bodén och Linus Falk, Biblioteken i Skellefteå

"Att utveckla läsandet gör att vi kan bygga ett hållbart samhälle som är byggt på kunskap där människor kan relatera till sin omvärld."

Hur arbetar ni i era dagliga verksamheter med hållbarhet?
En stor del av folkbibliotekens arbete riktar sig därför mot barn och unga. De resurser som finns och lånas ut från biblioteken som böcker, både fysiska och e-böcker, samt andra saker som exempelvis friluftsartiklar, används flera gånger vilket är viktigt ur hållbarhetssynpunkt. I dagsläget har efterfrågan på litteratur inom området självhushållning, återbruk, odling och klimatförändringar ökat, vilket också påverkar vårt utbud som vi försöker möta upp.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Ett bra bemötande, den fria tillgången till bra litteratur och att vi finns på platser där våra invånare är och vill vara. Om vi kan erbjuda inspirerande litteratur och bra fakta till invånarna, inte minst inom området hållbarhet, kan de in sin tur bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Det är en utmaning att möta invånarnas önskemål med begränsade ekonomiska resurser för mediainköp, evenemang med mera. Vi ser också att vår verksamhet behöver uppmärksammas av fler. Vi tror att språkliga barriärer eller en känsla av att inte höra hemma på bibliotek kan vara hinder för vissa individer. Vi vill att alla ska kunna hitta till oss.

Vad är framtidens utmaning för er?
Biblioteken utvecklas ständigt och det är en utmaning att möta den efterfrågan som finns. Vi behöver få fler att förstå hur många tjänster som finns inom vår verksamhet, att fler av våra användare kommer på att använda e-medier och att vi kan hjälpa dem att komma igång.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: