Fyra frågor om hållbarhet – Energi och klimat

Jenny Sundkvist, energi och klimatrådgivare på Skellefteå kommun

”Jag jobbar mycket med att hitta sätt för personer att spara energi utan att behöva investera”

Hur arbetar du i din dagliga verksamhet med hållbarhet?
Energi- och klimatrådgivningen är en rådgivande service för kommunens invånare. Privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag erbjuds rådgivning för att spara energi. Det kan handla om allt från att ändra rutiner och arbetssätt till att tilläggsisolera eller investera i effektiv teknik för värme och ventilation. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Vår viktigaste uppgift är att inspirera och öka kunskap om hur vi kan spara energi och använda den energi som behövs på ett effektivare sätt. Vi människor, i den rika delen av världen, behöver minska vår klimatpåverkan och det kan vi göra på flera olika sätt, utan att det betyder ett sämre liv. Vi behöver lära oss att hushålla med resurser och värdera det vi har.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Det finns många utmaningar. Till exempel finns företag som inte har tid och tillräcklig kunskap att sätta sig in i energifrågor, men det finns också många goda exempel. Min roll är att gjuta mod och inspirera. För privatpersoner finns ofta ett stort hinder i den ekonomiska möjligheten att investera i energieffektiv teknik, många har helt enkelt inte råd att lägga pengar på bättre produkter även om dessa blir billigare i längden. Jag jobbar mycket med att hitta sätt för personer att spara energi utan att behöva investera, för att sedan ha råd att genomföra en större investering som till exempel byte av värmesystem.

Vad är framtidens utmaning för er?
Det har blivit allt svårare att nå ut till människor. Våra informationsflöden svämmar över och för att ta plats behöver ämnet verkligen intressera läsaren. Verksamheten har tagit ett beslut att försöka låta kommunikationen vara så hållbar som möjligt, vilket styr mot digitala kanaler framför affischering och utskick.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se