Fyra frågor om hållbarhet - Förebyggande rådet i Skellefteå

Mattias Käller, Anna Schönfeldt och Jörgen Svedberg, FRIS, Förebyggande rådet i Skellefteå

”Långsiktiga insatser är avgörande för att skapa förändring."

Hur arbetar ni i din dagliga verksamhet med hållbarhet?
Genom ett systematiskt arbete med långsiktiga insatser med målet att barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. Vi samarbetar med verksamheter som arbetar med ungdomar. Det viktigaste är att vi har en kontinuitet i det arbetet. Genom olika undersökningar och dialoger kan vi ta reda på hur barn och unga har det, vad de vill påverka och även se om vi arbetar med rätt insatser.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Vi tycker det är viktigt att jobba med barnets rätt till delaktighet och inflytande. Det är avgörande för att inkludera barn och ungdomar i att bygga samhället. En nära samverkan med ungdomar och andra aktörer inom området, som polis, fältverksamhet, socialtjänst, skola och ideella organisationer är av stort värde. Via undersökningar såsom ANDTS-undersökningen* och andra undersökningar kan vi följa utvecklingen och föra information vidare till personal och föräldrar. Vi kan tillföra ny kunskap och arbetssätt till verksamheterna och på så sätt arbeta med långsiktiga insatser.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Vår största utmaning är att inte alla barn och unga blir inkluderade. Det kan handla om vänner i skolan, delta i föreningsliv eller samhällstillhörighet. Detta skapar ett utanförskap, vilket leder till destruktiva beteenden.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Vår största utmaning är att inte alla barn och unga blir inkluderade. Det kan handla om vänner i skolan, delta i föreningsliv eller samhällstillhörighet. Detta skapar ett utanförskap, vilket leder till destruktiva beteenden. Den digitala världen är stor för barn och unga. Här behöver vi vuxna ha mer kunskap om hur detta påverkar, både positivt och negativt.

*ANDTS-undersökningen är en enkät som genomförs varje år i september. Den omfattar cirka 2 000 ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: