Fyra frågor om hållbarhet – Friluftsliv

Ulrika Rönnlund och Stefan Permansson, friluftssamordnare, Skellefteå kommun

"Närhet till natur och friluftsliv påverkar vår hälsa och bidrar till ett hållbart liv och förbättrade levnadsvanor."

Hur arbetar ni i er dagliga verksamhet med hållbarhet?
För att bibehålla och utveckla friluftslivet bidrar vi i översiktsplanering med kunskap om friluftsmiljöer och dess värde. För att vi ska kunna erbjuda ett friluftsliv som är tillgängligt för alla samarbetar vi med föreningslivet i deras arbete med anläggningar och mötesplatser i naturmiljö.
Det gör att vi kan ha ett levande friluftsliv i kommunens alla hörn.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Att vi kan vara med och planera för det våra invånare efterfrågar. Det är också viktigt att informera om de olika möjligheterna till friluftsliv som finns i närområdet och vilka goda effekter grön miljö har på hälsan. För att vi ska kunna erbjuda ett rikt friluftsliv är det också viktigt att det avsätts mark för naturupplevelser.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Ideella krafter i föreningslivet är oerhört viktigt för att vi ska kunna erbjuda ett varierat friluftsliv. Här flaggar föreningslivet för minskade ideella resurser för att genomföra insatser, vilket i sin tur kommer att påverka vårt utbud. Här måste vi ständigt se över hur vi kan förbättra vår del i samverkan.

Vad är framtidens utmaning för er?
Fler och fler upptäcker friluftslivets och naturens goda påverkan på kropp och själ. Samtidigt finns det många som av olika anledningar inte tar del av vår vackra natur. Det kan handla om funktionshinder, att inte våga gå ut i skogen eller sakna social gemenskap. Vi arbetar ständigt med dessa utmaningar och det behöver ske i nära samarbete mellan förvaltningar och med föreningslivet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se