Fyra frågor om hållbarhet - Gator och parker

Karin Lundqvist och Rickard Lundmark från Gator och parker

Att träd vi planterar har rätt förutsättning för att vara friska och leva länge.

Hur arbetar ni i er dagliga verksamhet med hållbarhet?

Att våra anläggningar till exempel parker, lekplatser, torg, strövområden och tätortsnära skogar ska hålla över tid. Till exempel att träd vi planterar har rätt förutsättning för att vara friska och leva länge.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?

Vi vill bibehålla en så hög standard som möjligt för att alla invånare ska trivas i våra miljöer.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?

Skellefteå kommun växer och krav och önskemål på oss är stora så vi ska jobba för att nyttja våra resurser på bästa möjliga sätt.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?

När vår stad och våra samhällen växer och förtätas trängs våra grönområden undan. Då är det viktigt i framtiden att få tag i kunnig och utbildad personal. Vi kommer att behöva anpassa vår verksamhet utifrån de rådande klimatförändringarna.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: