Fyra frågor om hållbarhet – Konsumentvägledning

Göran Vårås, konsumentvägledare vid Skellefteå kommun

”Att reklamera dåliga produkter och tjänster är bra ur hållbarhetssynpunkt”

Hur arbetar du i din dagliga verksamhet med hållbarhet?
Hållbar konsumtion är en grundtanke som det vi kommunicerar bottnar i och vi försöker sprida de tankarna så mycket vi bara kan. Många konsumenter kontaktar oss till exempel när det blivit problem med något de köpt och att reklamera dåliga produkter och tjänster är bra ur hållbarhetssynpunkt. Om du använder din rättighet att klaga när det är fel på något du köpt får företagen en chans att rätta till felet och det kan i förlängningen leda till produkter som håller bättre. Det är bra för miljön. Och om du avstår från att köpa onödiga saker förbrukas mindre resurser vid tillverkningen och utsläppen vid transporter minskar. Dessutom slösar du inte med pengar på något onödigt och kanske till och med kan spara en slant.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Vår verksamhet inom Konsument Skellefteå är ju bred och frågorna berör livets alla skeden. Vi ger råd och stöd vid reklamationer inom många områden. Vi arbetar med förebyggande information till olika grupper samt ger stöd med budget- och skuldrådgivning. Vad som är viktigast är svårt att säga men personligen tror jag att det förebyggande arbetet har stor betydelse och där kan vi få in hållbarhetsfrågor inom det mesta vi informerar om.

Vad är framtidens utmaning för er?
En stor utmaning för oss är att få fortsätta finnas till och vara en aktiv konsumentvägledning. Tyvärr så läggs många verksamheter ner runt om i Sverige och antalet konsumentvägledare minskar år efter år på grund av dålig ekonomi i kommunerna. Vår verksamhet har funnits sedan 1976, vi har arbetat upp en bra verksamhet och vi är relativt kända. Vi har också stöd av en konsumentnämnd, vilket börjar vara sällsynt i Sverige.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se