Fyra frågor om hållbarhet – Hållbart samhällsbyggande

Britt-Inger Brisádottir, utvecklingsstrateg och Björn Ylinenpää planarkitekt, Hållbart samhällsbyggande, Skellefteå kommun

"All planering måste ha ett hållbarhetsperspektiv i grunden."

Hur jobbar ni i er dagliga verksamhet med hållbarhet?
Vi jobbar både strategiskt och operativt i samarbete med många aktörer för ett växande Skellefteå. Vi är en kommun som ligger i framkant med att systematiskt jobba med träbyggande sedan 1994. All planering måste ha ett hållbarhetsperspektiv i grunden. Det är egentligen inget nytt, eftersom fysisk planering handlar om att skapa miljöer som kommer att finnas kvar under en lång tid och påverka människors liv. Det som är nytt under de senaste 30-40 åren är väl att miljöaspekten på planeringen har blivit mer central allteftersom miljöfrågan blivit viktigare och klimatkrisen gör sig mer och mer påmind.

Vad är viktigt i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Trä är en del i det hållbara byggandet och en viktig del i att klara energi- och klimatmålen till 2050. Vi bygger i trä för att det är ett av de bästa och snabbaste sätten att ställa om byggandet till att bli mer miljövänligt. Trä är också ett lokalt material med stark förankring i lokal industri och forskning.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
För att kunna utveckla träbyggandet är det viktigt att ha aktörer som bestämmer sig. Pionjärarbetet i Skellefteå behöver hela tiden utvecklas vidare. Tydliga ambitioner sänder signaler till byggindustrin. Träbyggandet har lämnat experimentstadiet sedan länge och det visar träindustrin i Skellefteå. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och berättar vad vi vill med vår samhällsbyggnad. För att kunna öka takten av träbyggande är ett sätt att ställa krav i samband med markanvisningar, något som provades så sent som januari 2020 för Erikslid med gott resultat. Det vill säga när kommunen fördelar rätten att bygga på specifika tomter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vad är framtidens utmaning för er?
Ett arbete har inletts med översyn av träbyggnadsstrategin i samarbete med träindustrin och akademin. Vi jobbar ständigt med att förbättra förutsättningar för träbyggande och sprida goda exempel i samarbete med nationella aktörer som exempelvis Trästad Sverige, Sveriges arkitekter, träbyggnadskansliet med flera. Men vi samarbetar också med andra aktörer inom bland annat stål-, cement- och betongbranscherna för att få rätt material på rätt plats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: