Trä – en viktig del av Skellefteås hållbara samhällsbyggande

Skellefteå är en modern trästad som driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utveckling kring träbyggande på Campus förverkligas visioner om hållbart byggande och skapande av attraktiva och sunda livsmiljöer till gagn för hela landet. Träbranschen i regionen har tagit ledartröjan i denna förändring av byggandet.

Om träbyggnadsstrategin

Skellefteås träbyggnadsstrategi bygger på målsättningen att fortsätta öka vårt byggande i trä, både det som är synligt och som bärande stommaterial. Eftersom hållbart byggande skapar ambitionen att välja byggnadsmaterial som ger upphov till så låga koldioxidutsläpp som möjligt, ska vi i alla projekt överväga trä som material.

Översyn av träbyggnadsstrategin

Just nu ser vi ett helt nytt Skellefteå växa fram. Nya bostäder, nya arbetsplatser och infrastruktur som tar ny form. Under de kommande femton åren planeras investeringar på över 100 miljarder kronor i Skellefteå kommun. Program hållbart byggande i trä blir en del av det övergripande hållbarhetsprogrammet, med koppling till andra styrdokument som; riktlinjer för hållbart byggande i trä, energiplan, miljö- och klimatprogram samt kommunens folkhälsoprogram.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: