"rootPage" is not defined.

Parkering

Avgifter parkering

Parkeringsplatserna är indelade i zoner med olika avgifter. Även parkeringshusen har olika avgifter.

Parkeringshus

Skellefteå kommun har två parkeringshus, på Campus och i Stadshuset Brinken.

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Dessa regler gäller för hela landet och de anges som regel...

Laddstation för elbil

Skellefteå kommun har parkeringsplatser med laddstolpe för elfordon.

Parkera med EU-moped och motorcykel

Här kan du läsa mer om var du kan parkera din EU-moped och motorcykel.

Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet gäller i de ...

Pendlarparkering

Du som pendlar har möjlighet att parkera din bil för att samåka eller byta till kollektivt färdsätt. Det finns pendlarpa...

Nyttokort

De företag som har ett fordon med tydligt angivet firmanamn på bilen och har återkommande behov av att parkera i centrum...

Ska du parkera med EU-moped, ansöka om tillstånd för rörelsehindrade eller har du fått en parkeringsanmärkning? Här hittar du information om allt från hur du parkerar till vart du inte får parkera.

Parkeringskartan

Parkeringskartan

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se