"rootPage" is not defined.

Planer för landsbygd

Landsbygdsplan

Skellefteå kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder, den antogs 29 april 2024 i Komm...

Landsbygdsutveckling

Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med målet om att bli 90 000 till år 2030. För att detta ska bli verklighet b...

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen har upprättat ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom u...

RELATERAD INFORMATION

Samlingslokaler, byagårdar

Du kanske ska ha födelsedagsfest, bröllop, släktträff eller någon annan festlighet. Här kan du hitta lokalen du söker.

Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, t...

Översiktsplaner

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den ...

Planer för landsbygd

I Skellefteå kommuns landsbygd, som är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans, bor och verkar nära hälften av Skellefteås invånare. För att kommunen ska kunna utvecklas är det angeläget att se till helheten.

Vad gör kommunen?

Kommunen håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygd.

Läs mer om arbetet med landsbygdsplanen.

Framtagna fördjupade översiktsplaner finns även för samtliga nio serviceorter, för kusten, vindkraften, kulturvården samt naturvården. Utöver det så jobbar kommunen med ett flertal strategier, projekt och planer för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. På den här delen av kommunens webbplats kan du läsa mer om vilka dessa är.

I en tid där efterfrågan på bostäder, närodlad mat, förnybar energi och unik turism ökar är en levande landsbygd en tillgång och en förutsättning för tillväxten i kommunen. Landsbygden som resurs blir i framtiden allt viktigare för såväl landsbygds- som stadsbor.