Service

Kommunen arbetar på flera sätt för att landsbygderna ska utvecklas positivt. Här kan du läsa mer om det.

Lokala utvecklingsinsatser

Syftet med bidraget (som är en del av kommunstyrelsens medel till förfogande) är att stimulera initiativ utanför Skellefteås centralort som bidrar till kommunvisionen och målet om 80 000 invånare.

Läs mer om lokala utvecklingsinsatser

Leader

Leader är en metod som gör det möjligt för boende och företag/organisationer på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är de som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Tre kommuner samverkar i Skellefteå Älvdal

Jordbruksverket har föreslagit en budget på 34 miljoner kronor under en sjuårsperiod för att stimulera lokala utvecklingsprojekt. I det här sammanhanget samarbetar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner under namnet Skellefteå Älvdal.

Skellefteå älvdal är ett av 48 områden i Sverige som har blivit prioriterade av Jordbruksverket att inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 få arbeta med lokalt ledd utveckling med hjälp av leadermetoden. Jordbruksverket har prioriterat de områden där det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att skapa utveckling. Av de 34 miljoner kronorna kommer 70 procent från EU och 30 procent från regional och kommunal medfinansiering.

Leadermetoden föreskriver bland annat att det ska vara en ideell förening som administrerar det geografiska området. Den 1 juli 2015 bildade Skellefteå Älvdal ny förening där dess styrelse är beslutsgrupp/LAG (LAG=lokal utvecklingsgrupp, beslutar om vilka projekt som får pengar).

Hösten 2015 stod Skellefteå Älvdal rustat inför det slutgiltiga projektstödsbeslutet. När Jordbruksverket hade gett detta definitiva klartecken kunde verksamheten starta.

Under den föregående programperioden, Landsbygdsprogrammet 2007- 2013, jobbade Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner med landsbygdsprojekt genom Trekom Leader. Skellefteå kommuns kustdel låg inom Mare Boreale, som var ett annat leaderområde.

Exempel på delmål i respektive insatsområde:

Befolkningsökning, integration och delaktighet

  • Bidra till att behålla och locka fler människor, speciellt yngre att flytta till området.
  • Bidra till att skapa nya boendelösningar i området.

Samhällsservice och infrastruktur

  • Införa nya lösningar som tex underlättar eget boende på landsbygden.
  • Bidra till innovativa lösningar för service och kommunikationer.

Fler arbetstillfällen, mer entreprenörskap och en bra miljö

  • Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster. (Speciellt fokus på ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund).
  • Bidra till ökad vidareförädling av råvaror som finns i område.
  • Bidra till omställningen mot en grön, resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling.

Kompetensutveckling för ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete genomsyrar alla tre insatsområden.


Låna till landsbygdsutveckling

Skellefteå kommun stödsparar i JAK medlemsbank för lån till lokala projekt. JAK är en icke vinstdrivande medlemsbank.

Läs mer om JAK medlemsbank Länk till annan webbplats.

Hemsändning av dagligvaror

Om man bor inom Skellefteå kommun och ingen i hushållet kan ta sig till en butik för att handla livsmedel kan man få varorna hemsända från närmaste butik. Idag kör cirka 20 butiker ut varor.

Pensionärer och funktionshindrade som bor inom Skellefteå kommun och inte själva kan ta sig till en butik för att handla livsmedel har möjlighet att få varorna hemsända från närmaste butik.

Om ingen i hushållet kan ta sig till butiken för att handla ringer du den närmaste butiken och hör om de kan köra ut varor. Butiken bestämmer vilken dag i veckan som de kan leverera varorna. Du som kund betalar direkt till butiken. Butiken/utköraren har rätt att ta ut en avgift.

Vill du ha varor från en annan butik än den som ligger närmast bostaden får du betala hela kostnaden själv.

Se nedan vem som kör ut varor i din ort.

Butiker som har hemsändning av mat

Ort

Leverantör

Butik

Telefon

Telefontid

Bureå

Bureå Bensin & Livs

Tempo

0910-78 02 46


Boliden

Saverstams

ICA

0910-58 05 76


Bygdsiljum

Bygdsiljums Livs

ICA

0914- 200 01


Burträsk

Burträsk HC

Konsum Nord

0914-295 50


Byske

ICA Supermarket

ICA

0912-100 15


Jörn

Jörns samhällsservice

Konsum Nord

0916-240 32

Torsdag 9-11

Kåge

Drängsmarks IF

ICA

0910-72 01 20


Lövånger

Lövånger/Uttersjöbäckens AIK

Konsum Nord

076-102 02 66

Tisdag 9-12

Ursviken

Ursvikens seniorservice

Konsum Nord

070-351 68 69


Skelleftehamn

ICA Supermarket

ICA

0910-548 80


Storkågeträsk

Lanthandel

Egna

0910-960 09

Alla dagar 8-11

Kalvträsk

Kalvträsk Handel

Egna

0730-63 11 13


Skråmträsk

Skråmträsk Livs AB

Handlar´n

0910-58 91 35


Skellefteå byautvecklingsråd

Tillväxt Skellefteå stöttar Skellefteå byautvecklingsråd i deras viktiga arbete med att bygga nätverk, ge information och utbildning.

Målet är att skapa en levande landsbygd där människor inte bara trivs att bo, utan även ges möjlighet till sysselsättning, utveckling och tillväxt. I dag har föreningen cirka 85 medlemsbyar i sitt nätverk. Är er by en av dessa?

Läs mer om Skellefteå byautvecklingsråd här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kommunen ska kunna utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i måste det satsas på både stad och land. Men i mindre tätbebyggda områden är det svårt att upprätthålla en hållbar grundläggande service. Nya lösningar och strategier måste därför till för att kunna säkerställa möjligheten att bo kvar på landsbygden. Här kan du läsa om de strategier som finns och skrivs samt vilka medel du kan söka om du vill utveckla servicen där du bor.

Kommunen satsar på Hållbara sociala servicepunkter

Skellefteås byautvecklingsråd har under några år drivit projektet Hållbara sociala servicepunkter i Jörn, Drängsmark, Skråmträsk, Nedre Bäck, Bygdsiljum, Storkågeträsk och Vebomark. Något som lett till att orterna kunnat utöka sin service, fler arbetstillfällen har skapats och byarna har kunnat utvecklas. Kommunen gick in med 350 000 kr till projektet 2014.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: