12. XK670 Earthship

Med en halvpolär miljö och en blomstrande industri befinner vi oss i Skellefteå, ett blomstrande tekniskt centrum i norra Sverige. Hindren för att ta platsen i anspråk är många.

Skissbild med människor på en brygga vid vattenFörstora bilden
Översiktsbild av området som visar husens formationer och hur skog och natur omsluter områdetFörstora bilden
Skissbild, collage som visar människor som umgås, byggen i trä, barn som leker och badar beroende på årstid.Förstora bilden

Koncept

Vi bör kunna övervinna dessa problem på mycket kort tid genom ett performativt landskap och arkitektonisk intervention. Vi börjar med den biologiska saneringen av området och slutar med den banbrytande, ekologiskt vänliga nya bosättningen. Projektet fokuserar på miljöanpassning, mänsklig integration och motståndskraft. Vi har utvecklat en radikal idé som kan verka orelaterad till världen som den ser ut just nu. Men som en klok person en gång sa: dagens utopier är morgondagens realiteter.

Texten är en översättning via AI av arkitektbyråernas engelska text.

With a semi-polar environment and a thriving industry, we are in Skellefteå a booming technological centre in the north of Sweden. The obstacles for the site’s occupancy are numerous. We should be able to overcome these problems in a significant amount of time through a performative landscape and architectural intervention. starting with the biological cleanup of the area and ending with the cutting-edge, ecologically friendly new settlement.

This project focuses on environmental adaptation, human integration and resilience. We have developed a radical idea that could seem unrelated to the world as it is right now. But as a wise person once said, today’s utopias are tomorrow’s realities.